Spring til indhold

Tilgængelighedsrapport

Digitaliseringsstyrelsen foretog 8. april 2021 en forenklet monitorering af www.cfd.dk for at føre tilsyn med, om webstedet overholder webtilgængelighedsloven.

I rapporten fra maj 2021 står følgende:

"Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at webstedet cfd.dk fuldt ud overholder kravet om, at offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer skal være ”opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste”, jf. webtilgængelighedslovens § 3, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet på baggrund af den forenklede monitorering, der resulterer i en tilgængelighedsscore på 498 ud af 500."

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning