Spring til indhold

NÅR DU SØGER JOB PÅ CFD

Information om dine rettigheder, når du har søgt enten en uopfordret eller en ledig stilling på CFD.

For at kunne besvare din ansøgning har vi registreret dit navn og din adresse i vores IT-system sammen med din ansøgning. Det har vi pligt til at informere dig om.

Vi skal også informere dig om, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret oplysninger om dig. Det følger af EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018). Både forordningen og databeskyttelsesloven gælder for CFD.

Grundlaget for vores registrering og behandling af oplysninger om borgere er databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, § 10, § 11 og § 12.

Dine rettigheder

Du har ret til at få at vide, at vi har samlet (modtaget) oplysninger om dig og gemt dem i vores ITsystem – det ved du nu. 

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger om dig vi har samlet (modtaget) og brugt i vores behandling af din ansøgning. Du har også ret til at vide, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har dem fra dig selv), og du har ret til at se oplysningerne.

Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, de f.eks. er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning. 

Vi søger yderligere oplysninger om enkelte ansøgere

Efter personlige samtaler med udvalgte ansøgere vil vi sommetider søge yderligere oplysninger om den ansøger, som vi skønner, er bedst kvalificeret, hvis han eller hun samtykker. Vi søger typisk oplysninger om ansøgeren hos ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsgiver(e).

Det kan også være, vi beder ansøgeren om selv at sende os flere oplysninger. Hvis ansøgeren siger nej til, at vi kan søge yderligere oplysninger, må han eller hun forvente at få afslag på sin ansøgning.

Hvis ansøgeren siger ja, og vi finder oplysninger, som gør os betænkelige ved ansættelsen, får ansøgeren oplysningerne til partshøring, inden vi tager stilling til, om vi skal afslå ansættelsen. Ansøgeren får en frist til at kommentere oplysningerne.

Vi opbevarer oplysningerne i op til 3 måneder, hvorefter de slettes (medmindre ansøgeren har fået job hos os).

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, er du velkommen til at ringe til os. Spørg efter den personalemedarbejder, som har skrevet til dig.

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
DK-1300 København K
dt@datatilsynet.dk
Tlf. +45 3319 3200

Du kan skrive til Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk.

CFD
Oktobervej 22A
2860 Søborg
T: 4439 1143
M: 4022 7439
cfd@cfd.dk
www.cfd.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Rollen som databeskyttelsesrådgiver i CFD varetages af vores juridiske konsulent, som kan kontaktes på dpo@cfd.dk.

 

CFD

CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed.

Det betyder, at alle indtægter går til at drive og udvikle vores tilbud til gavn for borgere, der er døve, døvblinde eller har et høretab, og som også kan have yderligere funktionsnedsættelser.

På den måde er vi med til at sikre hverdagen og livskvaliteten for de borgere, der benytter sig af CFD’s tilbud.

Noget for dig?

Kig ind jævnligt for at se, om vi har en stilling, som passer netop til dig! 

Alle ledige stillinger bliver også slået op på vores Facebookside.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning