Spring til indhold

KONSULENT TIL RÅDGIVNING AF PERSONER MED SYNS- OG HØRETAB (DØVBLINDEKONSULENT) – København

Da vores kollega gennem mange år går på pension, søger vi en ny kollega fra 1. maj til at give specialiseret rådgivning til voksne med et kombineret høre- og synstab samt til deres familie og øvrige netværk.

Kan du lide, at to arbejdsdage sjældent er ens? Kan du trives med at være meget på farten, og er du god til at løse opgaver selvstændigt og til at træffe beslutninger på egen hånd? Så kunne denne stilling meget vel være noget for dig. 

Stillingen er på 30 timer om ugen, og det primære arbejdssted vil være på kontoret i Valby. Men eftersom rådgivningen i vid udstrækning foregår ved hjemmebesøg i Region Hovedstaden og dele af Nordsjælland, skal du være indstillet på at bruge noget tid i din bil på vej mellem opgaverne. 

Du får en tæt kontakt med de borgere, du arbejder med. Derfor er det vigtigt, at du har lyst og er god til at skabe relationer til mennesker i forskellige aldre og livssituationer. 

Du vil primært skulle yde rådgivning til borgere, der er kommunikerer med tale. Men hvis du behersker tegnsprog, vil du også skulle rådgive borgere, der bruger tegnsprog og taktilt tegnsprog.

Om jobbet

I Valby kommer du til at indgå i et team på i alt fem døvblindekonsulenter, som dækker Region Hovedstaden og Sjælland. På landsplan er vi i alt 13 døvblindekonsulenter, der yder rådgivning på et lille og specialiseret fagområde. 

Målgruppen for vores rådgivning er personer, som har et så alvorligt kombineret høre- og synstab, at det falder indenfor definitionen af erhvervet døvblindhed

Der er tale om en lille, men heterogen gruppe, hvor personerne adskiller sig ved blandt andet deres kommunikationsform, deres alder og tidspunktet for døvblindhedens indtræden. De fleste i målgruppen er ældre med aldersrelaterede høre- og synstab. 

Vi er VISO-leverandører, som betyder, at VISO-sager udgør en del af vores rådgivning. Du skal derfor være i tæt dialog med VISO i de sager, vi løser for dem, i forhold til afklaring og tilrettelæggelse af rådgivningsforløb samt dokumentation og afrapportering.

Herudover er en vigtig del af arbejdet at undervise og rådgive andre professionelle.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte

 • udredning og vurdering af det kombinerede sansetab
 • rådgivning om konsekvenserne af funktionsnedsættelsen 
 • rådgivning om kompensationsmuligheder og hjælpemidler
 • rekruttering, supervision og undervisning af kontaktpersoner jf. Servicelovens § 98
 • rådgivning til og tæt samarbejde med kommuner
 • tæt samarbejde med VISO i forbindelse med de sager, vi løser for dem 
 • information til og rådgivning af pårørende, netværk og professionelle.

Vi tilbyder

 • et spændende og varieret arbejde sammen med engagerede og fagligt kompetente kolleger, både døve og hørende
 • fleksibel arbejdstid og selvtilrettelæggelse af dine opgaver
 • masser af kollegial sparring på kontoret, men også med dine døvblindekonsulentkolleger rundt i Danmark
 • ekstern supervision
 • intern uddannelse i tegnsprog
 • et veltilrettelagt og grundigt oplæringsforløb
 • løn iht. virksomhedsoverenskomst med DS og SL.

Vi vægter faglig udvikling og opkvalificering højt, så du vil også skulle deltage i kurser og temadage om forskellige emner og i øvrigt arbejde med din egen faglige praksis.

Vi forventer, at du

 • har en relevant faglig uddannelse som socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut eller lignende
 • har erfaring inden for det specialiserede socialfaglige, pædagogiske eller sundhedsfaglige område
 • er interesseret i handicaprådgivning
 • har lyst til og erfaring med at undervise og holde oplæg
 • har gode formidlingsevner, både mundtlige og skriftlige
 • er god til at samarbejde og udveksle viden med dine kolleger
 • har lyst til at udvikle din egen faglige praksis
 • kan lide selv at tilrettelægge din tid og at have mangeartede arbejdsopgaver, som ofte er i gang på samme tid
 • har erfaring med dokumentation.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om døvblindekonsulentordningen og om døvblindhed her.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til stillingen eller ønsker mere information, kan du kontakte døvblindekonsulent Jane Seiler på jas@cfd.dk eller 4057 6044, eller konstitueret områdeleder Trine Uldall på tul@cfd.dk eller 2939 9405.

Send din ansøgning med uddannelsespapirer og cv til kobenhavn@cfd.dk senest fredag den 1. marts

Vi afholder ansættelsessamtaler onsdag den 13. marts på Valbykontoret.

CFD

CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed.

Det betyder, at alle indtægter går til at drive og udvikle vores tilbud til gavn for borgere, der er døve, døvblinde eller har et høretab, og som også kan have yderligere funktionsnedsættelser.

På den måde er vi med til at sikre hverdagen og livskvaliteten for de borgere, der benytter sig af CFD’s tilbud.

Noget for dig?

Kig ind jævnligt for at se, om vi har en stilling, som passer netop til dig! 

Alle ledige stillinger bliver også slået op på vores Facebookside.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning