Spring til indhold

TilkaldeVIKARER SØGES TIL DØVBLINDEHUSET

Vi søger tilkaldevikarer til ansættelse snarest! Vi har brug for afløsning i dagtimerne, i aftentimerne og weekender, hvor du gennem Ovivo (en vikar-app) har mulighed for at byde ind i vores forskellige team. Din fleksibilitet vil afspejle omfanget af det arbejde, som vi kan tilbyde dig.

Vikarer til natten

Vi har desuden brug for vikarer til afløsning om natten i timerne mellem kl. 22.30 og kl. 07.30 i vores botilbud – hvor arbejdet varierer fra tilsyn og hjælp til borgerne om natten.

Døvblindehuset huser borgere med forskellig grad af funktionsnedsættelse udover det dobbelte sansetab, og fælles for alle er behovet for understøttende tegnkommunikation. Tegnsprog er ikke en forudsætning, men det forventes at du tilegner dig de nødvendige tegn til at kommunikere med borgerne.

Vi opfordrer alle interesserede til at besøge CFD’s hjemmeside og klikke sig ind på vores tilbud for yderligere information.

Ansøgning sendes til teamleder Lone Plougmann på mail lep@cfd.dk og for spørgsmål kan der ringes eller sendes sms til 2443 4479.

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning