Spring til indhold
Foto af etplans bygning med store vinduer

20-08-2021  |  CFD Tolkebooking lukker

Det blev i dag besluttet, at CFD Tolkebooking lukker med udgangen af februar måned næste år.

Det udbud, der pågår netop nu, omfatter både DNTM, STUK, fire regioner og en række kommuner, dvs. en stor del af tolkeopgaverne. 

Prisen, som er fastsat i udbuddet, ligger under CFD Tolkebookings produktionsomkostninger. Langt den største del af vores omkostninger udgøres af de løn- og øvrige ansættelsesvilkår, som CFD har aftalt i overenskomst med SL, og som vi i øvrigt finder yderst rimelige. 

Eftersom vi således ville kunne se frem til at producere med underskud i de kommende år, har vi med stor tristhed valgt at lukke Tolkebooking, nærmere bestemt med udgangen af februar måned 2022.

Akutvagten lukker dog 31. december i år, eftersom hovedleverandør for DNTM og STUK samt øvrige myndigheder skal have en akutvagtfunktion fra 1. januar 2022.

Vi ønsker alle medarbejdere held og lykke i deres fremtidige virke, både dem, som vælger at fortsætte som tegnsprogstolke, og dem, som vælger noget nyt. 

Vi siger samtidig tak til kunderne - og ser stadig frem til at kunne levere tolkning af høj kvalitet, i den tid, vi har tilbage.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning