Spring til indhold
Nærbillede af grønt net

08-08-2019  |  Opsamling på møde i Fagligt netværk om erhvervet døvblindhed

Den 8. maj havde CFD Rådgivning inviteret til møde i Fagligt netværk om voksne med erhvervet døvblindhed. Her kan du læse, hvad der skete på mødet.

Netværket består af synskonsulenter, hørekonsulenter, døvblindekonsulenter samt andre fagfolk, der arbejder med voksne borgere med erhvervet døvblindhed. 

Det blev oprettet i 1997 i et samarbejde mellem CFD’s døvblindekonsulentordning og det daværende Videnscentret for Døvblindblevne, som også var placeret på CFD.

Fra 2011 til 2017 stod Socialstyrelsen for møderne, men fra og med i år har Socialstyrelsen igen overdraget ansvaret for afholdelse af de årlige møder til CFD Rådgivning.

27 fagfolk havde denne gang fundet vej til Brandts Museum i Odense til en dag med en blanding af forelæsninger, diskussioner og erfaringsudveksling.

Læs en opsamling på årets netværksmøde her.

Hvis du er interesseret i at høre mere om netværket, eller ønsker at modtage invitation til næste års møde, kan du kontakte faglig koordinator Trine Skov Uldall på tul@cfd.dk.

Datoen for mødet er ikke fundet endnu, men det bliver højst sandsynligt i maj. Der følger naturligvis mere information om mødet her på hjemmesiden, når den foreligger.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning