Spring til indhold
To hænder der udfører et tegn på sort baggrund. Den ene hånd bevæger sig så billedet er lidt sløret.

05-10-2016  |  Krise på det britiske tolkeområde

I England, Skotland, Wales og Nordirland er der krise på tolkeområdet. Omkring 60% af de adspurgte har planer om at forlade jobbet som tegnsprogstolk, og mange af dem (omkring en tredjedel) allerede indenfor de nærmeste par år.

Det viser en undersøgelse, som den britiske tolkeforening har foretaget, og som blev offentliggjort tidligere i år.

I anden britisk undersøgelse fra 2014 svarede omkring en fjerdedel af tolkene, at de "helt bestemt" eller "måske" overvejede at finde andet arbejde.

I begge undersøgelser var det usikkerheden i arbejdet, som var afgørende for langt de fleste af dem.

De fleste af dem, der overvejer at forlade tolkeområdet, har tænkt sig at finde arbejde eller begynde at uddanne sig indenfor et andet område.

Kun en fjerdedel har tænkt sig at fortsætte med at arbejde på døve- eller tolkeområdet.

Den britiske tolkeforening kalder dette et stort tab både af kompetence og investering i området og udtrykker bekymring for de konsekvenser, det vil få for kvaliteten af tolkeservice fremover.

Dansk kommentar

Sussi Kongshøj Wilson, chef for Tolkebooking, har denne kommentar til de britiske tal:

"Vi begynder desværre at se det samme herhjemme. Vi har set mange tolke i de seneste år, som allerede har forladt faget, og vi ser mange tolke, som sideløbende med jobbet er i gang med at kvalificere sig til andre fagområder.

Det er trist, hvis tolkefaget får karakter af et hensygnende fagområde.

Vi ved, at antallet af tolke nødvendigvis må falde, når der ikke er tilgang af nye, unge tolkebrugere. Man kan ganske vist tænke, at voksne/ældre døve måske får et øget tolkebehov, og der vil også være enkelte CI-opererede, som kan have gavn af tolke - men det modsvarer ikke det fald i timetal, som hænger direkte sammen med at der ikke er tilgang af nye tolkebrugere.

Uden overblik over tolkeområdet som helhed, og uden en nøje afpasning af tilgang af nye tolke vil vi få denne situation – at tolkene selv søger ud af faget, fordi deres arbejdsvilkår og indtjening bliver for ustabil.

Det kræver målrettet styring at bevare faget som en levende og væsentlig profession, og det sætter de døve, som skal bruge tolk i de næste mange årtier i en uacceptabelt skrøbelig situation, både hvad angår det faglige niveau af tolkningen, og hvad angår sikkerhed for overhovedet at kunne få tolk," slutter Sussi Kongshøj Wilson.

Du kan downlade den britiske rapport over tolkeundersøgelsen her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning