Skrivelse til kommuner og andre samarbejdspartnere

CFD Sociale Tilbud under coronakrisen

CFD Sociale Tilbuds virksomhed omfatter døgn-, dag-, støttecenter- samt undervisningstilbud (i form af STU og FVU) til personer, der er døve eller døvblinde og har yderligere funktionsnedsættelser. 

Siden coronakrisens begyndelse har vi nøje fulgt myndighedernes anbefalinger mht. fysiske møder og samvær – og også gået videre end anbefalingerne. Vi har for eksempel sørget for at holde antallet af borgere, som var samlet på et sted, betragteligt under 10, allerede før påbuddet kom om dette.

Og siden torsdag den 12. marts har virksomheden i en række af vores tilbud været omlagt på baggrund af myndighedernes anbefaling aftenen forinden.

Opgaverne løses fortsat

De opgaver, vi har påtaget os, løses fortsat. Og vores fokus er – og har fra starten været – at sikre, at de borgere, der benytter vores tilbud, fortsat får et social­pædagogisk og pleje- og omsorgsmæssigt tilbud af høj kvalitet under de nye forhold samtidig med, at myndighedernes anbefalinger følges.

Situationen på CFD Sociale Tilbud er nu følgende:

Døgntilbud
Alle døgntilbud kører som sædvanligt, men med den hensyntagen til risiko for smittespredning, som myndighederne foreskriver. Det betyder for eksempel nye rutiner i forbindelse med spisning og fælles aktiviteter, hvor der ellers kunne være flere end 10 beboere og pædagoger samlet.  

 Dagtilbud
CFD's dagtilbud har været lukket siden 13. marts. I stedet er der nu tale om en slags helhedstilbud, hvor brugerne modtager deres dagtilbud hjemme hos dem selv i deres døgntilbud af de medarbejdere fra dagtilbuddet, som de kender – alt sammen for at minimere smitterisiko og for at give borgene det tilbud de sædvanligvis modtager.

 Støttecentertilbud 
Støtten fra vores støttecentre ydes så vidt muligt via mail, sms og platforme som Skype og FaceTime, som giver mulighed for kommunikation på tegnsprog i realtid. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt med et fysisk besøg – for eksempel i forbindelse med støtte til indkøb – gennemføres disse under forudsætning af, at begge parter er indstillet på dette. I disse situationer følges myndighedernes anbefalinger mht. afstand, kontakt og håndhygiejne omhyggeligt.

Undervisningstilbud
Vores STU foregår nu udelukkende via fjernundervisning. Da formen og indholdet på FVU for vores elever ikke egner sig til fjernundervisning, er denne blevet udskudt og genoptages, når coronasituationen tillader det.

Nogle få borgere, som modtager et af vores undervisnings- eller dagtilbud, bor ikke på et af CFD’s døgntilbud. Vi har kontakt til dem via for eksempel sms, Skype og FaceTime, ligesom der arrangeres hjemmebesøg. Her er der sikkerhed for, at de ikke isoleres, fordi de bor sammen med andre (familie eller i botilbud andre steder end på CFD).

Borgere og pårørende underrettet
Vi har underrettet alle borgere og pårørende direkte om de specifikke tiltag, der er gjort rundt omkring på tilbuddene. Desuden orienterede vi den 16. marts både på CFD's hjemmeside og Facebookside om ændringerne i den måde, hvorpå vi løser vores pædagogiske opgaver i denne periode.

Vores pædagogiske virksomhed fortsætter så upåvirket, som det kan lade sig gøre i disse uger. Vi har et beredskab på plads for at sikre, at bemandingen på tilbuddene sikres, også i tilfælde af udbredt sygdom blandt medarbejdere eller beboere. Og vi evaluerer og vurderer til stadighed, om og i givet fald hvordan vi kan optimere vores sociale tilbud i denne situation, som er ny for os alle.

Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen,

Kurt Faber-Carlsen
Områdechef, Sociale Tilbud

PS: I øvrigt henviser vi til den bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser og rettigheder på socialområdet, som blev vedtaget den 17. marts, som giver mulighed for at ændre måden, hvorpå blandt andet sociale ydelser leveres under coronakrisen.

Relateret indhold

Tilmeld dig vores nyhedsmail - Klik her for at tilmelde dig

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --