Spring til indhold
Skilt med CFD's logo

20-03-2020  |  CFD i skyggen af coronakrisen

Også på CFD er meget forandret i disse uger. Men både på Sociale Tilbud og på Rådgivning fortsætter vi med at løse vores opgaver.

Siden regeringens udmelding onsdag den 11. marts har vi ligesom resten af landet tilpasset den måde, hvorpå vi udfører vores aktiviteter og virksomhed.

Men vi løser fortsat vores opgaver, og vi er meget bevidste om, at det er noget, der har stor betydning for de borgere, vi er i kontakt med.

Derfor bestræber vi os på at få vores tilbud til at fungere så godt som overhovedet muligt under hensyntagen til de udmeldinger og anbefalinger, vi får fra myndighederne.

Justeringer

Vi har dog ligesom alle andre været tvunget til at lave nogle justeringer i, hvordan vi leverer ydelser og rådgivning. Og i to skrivelser fra hhv. Sociale Tilbud og Rådgivning til vores samarbejdspartnere har vi beskrevet nærmere, hvordan vi har organiseret os under de nye vilkår.

Du kan læse de to skrivelser her:

Skrivelse fra Sociale Tilbud

Skrivelse fra Rådgivning

Tolkninger aflyst

CFD's tredje virksomhedsområde Tolkebooking meldte den 12. marts ud, at alle tolkninger fra denne dato som udgangspunkt var aflyst på grund af smitterisikoen.

Der kan dog findes andre løsninger, beroende på en individuel vurdering. Det kan for eksempel være tolkning via Skype eller i visse tilfælde tolkning, hvor tolken er tilstede, men under nøje iagttagelse af de nødvendige forholdsregler. 

Læs mere om CFD Tolkebooking under coronakrisen.

Ny situation

CFD's chef Kurt Faber-Carlsen siger om situationen:

"Det her er jo en meget alvorlig situation, som er ny for os alle. Vi har ikke prøvet noget tilsvarende før. Men vi sætter hensynet til de borgere, vi giver tilbud til, øverst og bestræber på at finde måder at fortsætte vores virksomhed med så lidt gene for borgerne som muligt. Og netop fordi det er en ny situation, må vi samtidig hele tiden overveje og revurdere, om vi kan gøre noget anderledes og bedre.”

”Men når jeg ser på, hvordan de nye udfordringer er blevet mødt med faglig kreativitet og engagement overalt på CFD, er jeg fortrøstningsfuld – også selvom vi måske ikke har set krisen toppe endnu," slutter Kurt Faber-Carlsen.

Du kan stadig kontakte os

Hvis du har brug for at komme i kontakt med os, kan du naturligvis stadig gøre det:

Kontaktoplysninger til Sociale Tilbud finder du under hver enkelt virksomhed.

Kontaktoplysninger til Rådgivning finder du her.

Kontaktoplysninger til Tolkebooking finder du her.

Ny bekendtgørelse

Den 17. marts vedtog Folketinget i øvrigt en bekendtgørelse, som blandt andet gør det muligt for leverandører på det sociale område – som CFD – at prioritere i opgaverne i forbindelse med deres tilbud under coronakrisen.

Det betyder for eksempel, at det er muligt at ændre midlertidigt i både form og indhold af den rådgivning og de ydelser, der bliver leveret, hvis det viser sig nødvendigt, mens krisen står på.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning