Spring til indhold
Foto af skilt med CFD's logo

29-10-2020  |  CFD i den nye coronasituation

Danmark står igen i en situation med bekymrende smittespredning. Her kan du læse, hvordan vi på CFD forsøger at indrette os efter den.

Mere end syv måneder er gået, siden Danmark blev lukket ned den 11. marts. Som for alle andre virksomheder i Danmark betød det store forandringer for CFD i måden, vi skulle løse vores opgaver.

Men med kreativitet og fleksibilitet fandt vi løsninger både i vores Sociale Tilbud, hos vores konsulenter og hos vores tolke. Løsningerne var både teknologiske (for eksempel udbredt anvendelse af videoplatforme) og lavpraktiske (for eksempel hjemmebesøg hos borgere, hvor kommunikationen foregik gennem et lukket køkkenvindue).

Det betød, at vi gennem hele forløbet kunne opfylde vores forpligtelse til at levere ydelser til borgerne, som oplevede, at de fortsat fik et godt støttetilbud.

Ingen smitte på CFD

Efter en gradvis og forsigtig genåbning hen over sommeren befinder vi os nu igen midt i en større smittespredning i samfundet, som kræver nye tiltag og restriktioner. Her kommer erfaringerne fra foråret os til gode.

Først og fremmest er det meget glædeligt, at det til dato er lykkedes os at holde coronasmitten ude fra vores dag- og døgntilbud og støttecentre. Vi vil naturligvis fortsætte med vores gode tiltag og forbehold for at forsøge at sikre, at det vedbliver med at være tilfældet!

Og det er også meget glædeligt at opleve, hvordan borgerne i vores Sociale Tilbud og på vores andre opgaveområder faktisk accepterer en hverdag, der på visse punkter er noget ændret end den, de er vant til.

Situationen på CFD

Helt overordnet følges alle retningslinjer om god coronaadfærd – afspritning, håndhygiejne, afstand, værnemidler osv. – naturligvis i alle funktioner og situationer af vores medarbejdere, både på og udenfor CFD.

Situationen på CFD netop nu er denne:

  • Vores dag- og døgntilbud er fortsat åbne, og alle medarbejdere bærer mundbind eller visir.

  • Besøg på vores døgntilbud kan fortsat finde sted, men de skal ske med stor hensyntagen til sårbare borgere. Besøg skal aftales på forhånd med den lokale ledelse, og alle besøgende bærer værnemidler fra torsdag den 29.oktober. Besøgene kan foregå i det fri, for eksempel i telte, som det der er opstillet på Oktobervej i Søborg, eller, for udvalgte besøgspersoners vedkommende, indenfor i borgernes egen boliger.

  • Vores konsulenter fortsætter deres rådgivning af borgere, både i eget hjem og på CFD's kontorer samt deres undervisning og supervision af kontaktpersoner.

  • Vores tolke fortsætter med at tolke på uddannelser, sygehuse, arbejdspladser og hvor der eller er brug for dem.

  • Alle arbejdsopgaver, som kan løses hjemmefra, bliver det. I det omfang det er nødvendigt at mødes med kolleger om opgaverne på CFD, sker det med ekstra opmærksomhed på de gældende retningslinjer. 

Følger rådene i forsamlingsforbuddet 

Udover at følge alle gældende regler nøje, følger vi naturligvis også de øvrige råd, som kommer fra myndighederne. Det gælder således også i forhold til forsamlingsantallet på 10 personer. Selv vi som arbejdsplads ikke er omfattet af forbuddet, følger vi det af forsigtighedsgrunde – præcis som vi gjorde det i foråret. 

Ved mødeaktiviteter, både internt på CFD og med samarbejdspartnere udefra, overvejes hvilken mødeform – for eksempel video, fysisk fremmøde eller en kombination – der vil være mest hensigtsmæssig, således at alle restriktioner og retningslinjer kan efterleves, samtidig med at mødets formål tilgodeses.

Fysiske møder foregår naturligvis med ekstra stærk opmærksomhed på omhyggelig coronaadfærd i form af afspritning, afstand, håndhygiejne, udluftning og så videre.

Meget tilfreds

Kurt Faber-Carlsen, chef for CFD, siger: 

"Jeg er meget tilfreds med den måde, vi har håndteret krisen indtil nu. Det er lykkedes os at løse de borgerrettede opgaver på en måde, som har givet borgerne tryghed og livskvalitet på trods af de meget ændrede forudsætninger. Samtidig har vi kunnet holde fast i at fortsætte faglig udvikling og fagligt samarbejde også i en hverdag, som de færreste havde forudset for syv måneder siden."

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi fortsætter vores aktiviteter på de forskellige områder, kan du kontakte områdecheferne:

Sociale Tilbud: Kurt Faber-Carlsen

Rådgivning: Trine Tangsgaard

Tolkebooking: Sussi Kongshøj

Administrationen: Niels Andersen

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning