Spring til indhold
Foto af skilt med CFD's logo

01-05-2020  |  Orientering om situationen på CFD

CFD's chef Kurt Faber-Carlsen seneste orientering til bestyrelsen om coronasituationen på CFD.

CFD's chef Kurt Faber-Carlsen orienterer naturligvis løbende bestyrelsen om forholdene på CFD i denne coronatid. 

Den seneste orientering handler blandt andet om planerne for en kontrolleret genåbning af CFD, og den vil vi gerne dele med alle, der er interesseret i livet på CFD.

Her skriver Kurt Faber-Carlsen:

Ligesom mange andre steder i samfundet er CFD i gang med en rolig og kontrolleret genåbning.

Allerede i denne uge er der åbnet for flere aktiviteter. Og alt sker med stor fokus på sundhedsmyndighedernes anvisninger i forhold til kvadratmeter pr. medarbejder, antal medarbejdere i lokaler, udluftning, hygiejne, fysisk afstand, værnemidler, rengøring og sikkerhed for, at der ikke er unødig smitterisiko for medarbejdere og borgere.

Alle CFD's områder arbejder med egne genåbningsscenarier.

Tolkebooking

På CFD's tolkeadministration, der administrerer alle CFD's tolkeaktiviteter i Danmark, er administrative medarbejdere og ledere nu mødt ind på kontoret og kan nu igen servicere kunderne mere professionelt.

Vi ser, at der bestilles flere fysiske tolkninger nu, hvor andre erhvervsmæssige aktiviteter langsomt kommer i gang igen.

Og som eksempel på, at hverdagen er ved at genetablere sig, er der nu er en tolk fysisk til stede på de ugentlige coronamøder med lederne af de sociale tilbud. De fleste deltager via video, men tolken sidder i mødelokalet i Søborg sammen med mig og et par af de øvrige ledere (med god plads imellem os, naturligvis!)

Sociale Tilbud

På Sociale Tilbud har godt 300 medarbejdere og ledere været fysisk på arbejde igennem hele perioden. Der er arbejdet på sundheds- og socialpædagogiske forsvarlige løsninger med to hovedformål:

  • At mindske smitterisikoen og undgå covid-19-ramte borgere, hvilket er løst til fulde, da der indtil nu ikke er borgere, der er smittet.

  • At sikre borgerne på CFD's Sociale Tilbud en genkendelig hverdag med et indhold, der skaber nærvær, optimisme, stabilitet og sikkerhed for en god fremtid.

Vores hovedstrategi gennem hele coronakrisen har været at efterleve myndighedernes udmeldinger.

Dette betyder, at vi som alle andre venter meget spændt på myndighedernes udmeldinger om genåbning af fase 2 efter 10. maj. Men allerede nu forestår planlægning af fuld genåbning af vores dagtilbud og beskyttede beskæftigelse, samt hvordan vi sundhedsforsvarligt kan imødekomme ønsker om besøg af pårørende på vores botilbud.

Besøg af pårørende

Hovedanbefalingerne fra myndighederne er, at besøg hovedsageligt bør foregå ude i det fri og med sikkerhed for, at sundhedsanvisningerne overholdes, samt at der findes lokale løsninger og muligheder for, hvordan det kan foregå.

Det er den lokale ledelse, der kontaktes og vurderer de forskellige muligheder.

Eksempelvis ved jeg, at der i boligerne på Oktobervej er igangsat løsninger med besøgstelte. Her arbejdes der på at få dette på plads i næste uge.

Desværre vil besøgene nok ikke ligne det, vi kendte fra før coronakrisen. Men mulighederne for at mødes med sine pårørende, som dem der arbejdes med på Oktobervej og en fortsat brug af digitale kommunikationsformer er det bedste, situationen byder lige nu.

Rådgivning

På Rådgivningsområdet er der nu mødt medarbejdere ind på alle seks kontorer i hele landet. Det betyder, at vi bedre kan servicere borgerne, kommunerne og andre samarbejdspartnere. Der er udarbejdet lokale anvisninger på kontorerne, der gør, at alle sundhedsanbefalinger kan overholdes af de medarbejdere, der møder ind.

Udmeldingerne frem mod 10. maj bliver afgørende for, hvornår og hvordan der åbnes for fysiske borgerhenvendelser på kontorerne.

Samtidig er der igangsat opfølgning på flere af de opgaver, der har måttet ligge lidt stille i coronaperiodens første seks-syv uger. Et eksempel er, at alle samværssager nu gennemføres ved fysisk tilstedeværelse.

Tværgående funktioner

Også i de tværgående funktioner arbejdes der med mere fremmøde. Men eftersom CFD følger anbefalingerne om at holde offentlige ikke-kritiske funktioner lukket frem til 10. maj, løses majoriteten af opgaver fortsat fra hjemmearbejdspladser.

Møde- og kontorhuset i Søborg er også på rolig og kontrolleret vej mod mere genåbning.

Her er der det særlige forhold, at det skal sikre, at beboerne i Søborg ikke udsættes for unødig smitterisiko ved, at huset åbnes for hurtigt op. Når det sker, vil borgerne nemlig genoptage deres daglige gang og besøgsrunder i huset, hvilket er dejligt, men som også kan give en øget risiko for smitte.

Lige nu er det de borgerrettede opgaver, der løses i huset – f.eks. fysioterapeutiske behandlinger og tegnsprogsundervisning af eksempelvis flygtninge. Og fremmødet for husets medarbejdere koordineres i et skema, således at ”smittetrykket” holdes nede.

Besøgsrestriktionerne i huset fastholdes, indtil vi kender mere til åbningsplanerne for fase 2 i samfundet.

Vi er på vej mod mere åbning i samfundet og på CFD, for borgerne, for ledere og medarbejdere og for samarbejdspartnere. På CFD vil vi også i fase 2 handle ud fra hensynet til borgernes velfærd, hensynet til pårørendes ønske om besøg, hensynet til medarbejdernes sikkerhed om minimal smitterisiko samtidig med organisatorisk og økonomisk fokus på sikring og af vores fælles arbejdsplads CFD.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning