Spring til indhold
Foto: Nærbillede af hænder, der bliver vasket i en håndvask.

02-10-2020  |  CFD under coronakrisen i foråret

Hvordan tilpassede CFD sig under coronakrisens første bølge i foråret? Og hvad kan vi som organisation lære af det? Det kaster en ny undersøgelse lys på.

Under nedlukningen i løbet af foråret fortsatte CFD's tre driftsområder Sociale Tilbud, Tolkebooking og Rådgivning arbejdet så ufortrødent og i så stort omfang som muligt. Men alle steder greb krisen ind på væsentlige områder.

Hvordan CFD indrettede sig under krisen, og hvad vi som organisation kan lære af disse erfaringer, er nu blevet undersøgt af Eva Juul Toldam og Niels-Henrik Møller Hansen fra CFD Rådgivning.

Interview og spørgeskemaer

De har interviewet og indsamlet spørgeskemaer fra 14 medarbejdere og ledere fra CFD's forskellige områder og virksomheder, som har delt deres erfaringer og indtryk fra en periode, hvor meget blev vendt på hovedet.

De store ændringer og begivenheder i de måneder gav naturligvis grobund for en utryghed blandt de borgere, som er i kontakt med CFD, ligesom det gjorde blandt resten af danskerne. Alligevel vurderer de 14, der har deltaget i undersøgelsen faktisk, at borgernes kontakt CFD i mange tilfælde betød, at deres trivsel kunne opretholdes.

Individuelt tilpasset kommunikation

Det skyldes blandt andet, at der blev lagt så stor vægt på at kommunikere med og forklare coronasituationen for borgerne på den måde, som var mest hensigtsmæssig i forhold til den enkelte.

Individuelt tilpasset kommunikation er en af grundstenene i alle CFD's tilbud, og kompetencen til at kommunikere optimalt med den enkelte blev meget værdifuld i den nye situation, hvor smittehensynet krævede, at kommunikationen foregik på lidt anderledes måder – via video, på afstand eller med værnemidler, for eksempel.

Eva Juul Toldam, en af personerne bag undersøgelsen, opsummerer det således:

"I løbet af foråret fortsatte vi med at gøre det, man kan forvente af os, ved at finde de bedst mulige løsninger på de nye kommunikationsudfordringer. Vi tog udgangspunkt i det, der er vores kernekompetence og justerede i forhold til den nye situation. Som vi skriver i opsamlingen: Vi foretog ikke nogen U-vendinger, men vi trådte nye stier ved siden af hovedvejen."

CFD's chef Kurt Faber-Carlsen supplerer:

"Jeg kan jo ikke lade være med at være rigtig glad for og tilfreds med, at vi på de forskellige områder i CFD tydeligvis har ageret i tråd med vores værdier om at være dynamisk og omstillingsparat, altid at levere højest mulig kvalitet og at have respekt for individet, for eksempel ved at kommunikere på den måde, der passer den enkelte bedst."

Fornyet relevans

Ud over en fælles opsamling af resultaterne har hvert område – Sociale Tilbud, Rådgivning og Tolkebooking – fået en oversigt over de konkrete erfaringer, der er specifikke for dem, som de kan bruge videre i deres interne arbejde.

Undersøgelsen blev gennemført i maj og juni, hvor smittespredningen så ud til at være på retur. Men nu, hvor smitten igen er på fremmarch, kan vi trække på de erfaringer, vi gjorde os i foråret – og som denne undersøgelse har indfanget.

CFD's chef Kurt Faber-Carlsen slutter:

"Vi jo har ikke stået i sådan en situation før, og vi har ikke tidligere lavet en undersøgelse af netop denne type i en så ukendt og alvorlig situation. Men vi er klar over, at der var organisatorisk læring at hente fra vores ageren under nedlukningen, og den er nu samlet op. Det giver os et godt fundament til at kigge på vores muligheder fremover – ikke mindst lige nu, hvor vi igen ser, at smitten er på vej op."

Download opsamlingen her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning