Spring til indhold
Et puslespil med bogstaver, der danner ordet DØVBLINDHED

11-02-2019  |  Dato for møde i Fagligt netværk fastlagt

Den 8. maj 2019 inviterer CFD Rådgivning til det årlige møde i Fagligt netværk om voksne med erhvervet døvblindhed.

Netværket består af synskonsulenter, hørekonsulenter, døvblindekonsulenter samt andre fagfolk, der arbejder med voksne borgere med erhvervet døvblindhed. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 8. maj og glæd dig til et spændende program og en fantastisk mulighed for at danne netværk med andre fagfolk og specialister på dette lille specialiserede fagområde.

Netværket blev oprettet i 1997 i et samarbejde mellem CFD’s døvblindekonsulentordning og det daværende Videnscentret for Døvblindblevne, som også var placeret på CFD.

Fra 2011 til 2017 stod Socialstyrelsen for møderne, men fra og med i år har Socialstyrelsen overdraget ansvaret for afholdelse af de årlige møder tilbage til CFD .

Fokus på erhvervet døvblindhed i praksis

Erhvervet døvblindhed er en sjælden funktionsnedsættelse. Det betyder, at faglig vidensdeling og samarbejde på tværs er afgørende for at optimere tilbud og indsatser til målgruppen.

Netværket sætter således fokus på erhvervet døvblindhed i praksis. 

Netværksmødet den 8. maj 2019 vil foregå i Odense. Mere information om sted, program og tilmelding bliver meldt ud senere her på CFD’s hjemmeside.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så du er sikker på ikke at gå glip af det. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte døvblindekonsulenternes faglige leder Anette Rud Jørgensen på arj@cfd.dk eller telefon 4439 1218.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning