Spring til indhold
Billede fra tilhørerpladserne på konferencen, hvor man ser personer på scenen.

15-11-2017  |  INTERNATIONAL KONFERENCE FOR DØVE I BUDAPEST

Fra den 8. til 10. november afholdt World Federation of the Deaf sin tredje internationale konference under overskriften Fuld inklusion med tegnsprog.

World Federation of the Deaf (WFD) er døves verdensorganisation. Organisationen blev stiftet i Rom i 1951 ved den første verdenskongres for mennesker, som er døve.

Siden da har WFD afholdt 17 verdenskongresser. I tilgift til kongresserne afholder WFD konferencer om specielle emner.

Den tredje af disse fandt sted i Budapest, Ungarn, fra den 8. til den 10. november, og den havde titlen ”Full inclusion with Sign Language” (Fuld inklusion med tegnsprog).

Omkring 700 deltagere fra hele verden havde fundet vej til Budapest Congress Center, hvor de i løbet af to dage kunne overvære syv keynote-forelæsninger i plenum samt i alt 20 mindre oplæg fordelt på fire spor. Desuden var der en udstilling med 28 posters.

To spor

De to spor på konferencens første dag handlede især om adgang til undervisning i tegnsprog for både børn og deres familier, blandt andet med udgangspunkt i FN’s konvention for mennesker med handicap.

På andendagen handlede det ene spor om mulighederne og barriererne på arbejdsmarkedet for mennesker, som er døve. Det andet handlede om de muligheder for tilgængelighed, som bliver skabt af ny teknologi af forskellig art.

Tre oplæg fra Danmark – og et fra Skotland

Der var i alt 40 oplæg fordelt på de fire spor, og tre af oplæggene kom fra Danmark.

Filip Bergman Verhelst og Mark Berry fra Castberggårds oplæg havde titlen ”Why do we need our own declaration at the UN level?”

Her præsenterede de deres tanker om at lave en særlig rettighedsdeklaration med navnet ”Declaration on Rights of Sign Language People” som supplement til FN’s handicapkonvention, som, de mener, indeholder nogle mangler i forhold til rettigheder for mennesker, som anvender tegnsprog.

Jenny Nilsson fra Danske Døves Landsforbund (DDL) havde et oplæg med titlen ”Danish National Association of the Deaf and its political process to implement the CRPD”. Det beskrev, hvordan man i DDL har arbejdet for at implementere FN’s handicapkonvention i Danmark.

Cathrine Mejdal, også fra DDL, havde givet sit oplæg titlen ”Accessing the labour market: a question of challenging and changing biased opinions”. Hun fortalte om DLL’s politiske arbejde for at sikre mennesker, som er døve, adgang til arbejdsmarkedet.

Her har fokus især været at udfordre og forsøge at ændre de fordomme, som står i vejen.

Desuden havde den danske sociolog Mette Sommer Lindsay, som bor og studerer i Skotland, et oplæg med udgangspunkt i sit igangværende ph.d.-projekt på Heriot-Watt University.

Det handler om døves hverdagsoplevelser på jobbet og hvilke strategier de anvender i forhold til de barrierer, de møder.

Læs mere om disse og konferencens øvrige oplæg i programmet, som du kan downloade her.

Døves største ligebehandlingsproblem

CFD var repræsenteret på konferencen af chefjurist Anne Vikkelsø, og hun syntes, det var spændende konference med et afvekslende indhold.

Hun siger: "Jeg hæftede mig især ved de mange barrierer, der fortsat er i forhold til døves adgang til arbejdsmarkedet. Vi er overrepræsenterede i arbejdsløshedsstatistikkerne og trods øget uddannelsesniveau for døve mange steder i verden, er det stadig utrolig svært for mange døve at få jobs, der matcher deres kvalifikationer og at avancere."

"Adgangen til arbejdsmarkedet er døves største ligebehandlingsproblem i hele verden," siger Anne Vikkelsø.

WFD’s næste verdenskongres, den 18. i rækken, finder i øvrigt sted i slutningen af juli 2019 i Paris. Den har titlen ”Sign language rights for all”.

Læs mere på kongressens hjemmeside.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning