Spring til indhold
Foto af net bestående af grønne tråde.

05-02-2021  |  Møde i Fagligt Netværk om Erhvervet Døvblindhed den 20. maj

Årets møde i Fagligt Netværk om Erhvervet Døvblindhed bliver virtuelt og kommer til at foregå den 20. maj.

Fagligt Netværk om Erhvervet Døvblindhed består af syns-, høre- og døvblindekonsulenter samt andre fagfolk, der arbejder med voksne borgere med erhvervet døvblindhed. CFD står for afholdelse af de årlige møder, som planlægges i samarbejde med en referencegruppe.

Sidste år blev det planlagte møde i maj aflyst (gæt selv hvorfor), men referencegruppen har i år besluttet ikke at udskyde det igen. I stedet kommer det denne gang til at foregå virtuelt, fordi der er et stort behov i fagmiljøet for at holde fast i netværket til at få ny faglig viden og erfaringsudveksling.

Oplæg om ældre med døvblindhed

Programmet i år tager udgangspunkt i programmet for sidste års aflyste møde. Oplæggene har fokus på ældre, som jo udgør langt den største gruppe af mennesker med døvblindhed.

Louise Kathrine Folker Christensen fra Center for humanistisk sundhedsforskning ved Københavns Universitet har et oplæg om de faktorer, der har betydning for et godt ældreliv, og hvordan alderdommen påvirker den mentale sundhed og dermed også hverdagslivet.

Og døvblindekonsulenterne Karin Moreau Andersen og Eva Oltmann vil fortælle om de udfordringer, et kombineret syns- og høretab giver for ældre mennesker og for deres mulighed for at bibeholde et aktivt og meningsfyldt liv.

Møde med lokale samarbejdspartnere

Herudover vil der i løbet af dagen være mulighed for at mødes med lokale samarbejdspartnere i mindre grupper i virtuelle møderum for at drøfte samarbejdsmetoder og fælles fokusområder.

Der vil naturligvis være indlagt pauser undervejs til at strække ben, fjerne øjnene fra skærmen og måske åbne et vindue og få en mundfuld frisk luft.

Det hele løber som sagt af stablen torsdag den 20. maj 2021 kl. 10.00-14.00, og prisen er 200 kr. inkl. moms.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte faglig koordinator Trine Skov Uldall, tul@cfd.dk.

Se programmet.

Gå til tilmelding.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning