Spring til indhold
Et net af grønne tråde

10-03-2022  |  Tilmelding åben til møde i Fagligt Netværk

Nu kan du tilmelde dig årets virtuelle møde i Fagligt Netværk om erhvervet døvblindhed den 19. maj 2022.

Fagligt netværk om erhvervet døvblindhed er et fagligt forum for professionelle, der arbejder med mennesker med erhvervet døvblindhed/kombineret sansetab.

Netværket mødes en gang årligt til et heldagsmøde, og ligesom sidste år bliver dette års møde virtuelt.

Netværksmødet finder sted torsdag den 19. maj fra 10.00 til 14.00 via Zoom.

Målgruppen for netværket er primært synskonsulenter, hørekonsulenter og døvblindekonsulenter, men også repræsentanter fra forskningsmiljøer og andre fagpersoner, der beskæftiger sig med målgruppen, er velkomne i netværket.

Netværket har eksisteret siden 1997, og mange har været med længe, men nye kommer også løbende til.

Netværket blev i sin tid oprettet på CFD (dengang Center for Døve). Fra 2011 til 2017 stod Socialstyrelsen for at arrangere møderne, og fra 2019 kom ansvaret for netværket tilbage til CFD igen. 

Mødet i år markerer derfor et jubilæum, fordi det er nummer 25 i rækken (mødet i 2020 blev aflyst pga. coronasituationen).

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 5. maj 2022.

Prisen for deltagelse er 200 kr.

Se programmet og tilmeld dig netværksmødet her

Relaterede nyheder

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning