Spring til indhold
Foto af bygningen, der huser tolkekontoret i København

03-10-2019  |  CFD Tolkebooking samler al administration i Søborg

Fra og med 2020 ændrer CFD Tolkebooking på sin administrative organisation.

CFD Tolkebooking er en non-profit virksomhed, og det betyder, at vi ikke skal give overskud. Men vi kan heller ikke give underskud – lønninger og husleje skal betales. Desværre giver vores afdeling i Vest stort underskud, selv om vi har rigtig mange opgaver.

Derfor er vi nødt til at lukke vores administrationskontor i Fredericia fra 2020, og vi har desværre måttet afskedige nogle tolke i Odense, Fredericia og Aarhus.

Baggrund

Vi taber penge på tolkninger af en til to timers varighed. Det tager lige så lang tid i administration at indhente oplysninger om tolkningen, sikre bevilling, skaffe eventuel nødvendig dokumentation og fakturere én time som for en opgave på fem timer. Og der er stor forskel på, om en tolk i løbet af en dag skal rundt til fire korte opgaver på fire forskellige adresser, eller om tolken har en opgave på fire-fem timer på samme adresse.

En meget stor del af vores opgaver er de korte opgaver på en-to timer, og dem taber vi således penge på. Opgaver på fire-fem timer tjener vi penge på, men dem har vi desværre ikke længere så mange af. Det gør ikke noget, at vi taber penge på nogle opgaver, hvis vi tjener penge på nogle andre – men det er selvfølgelig et problem, hvis vi stort set kun har opgaver, som giver underskud.

Tidligere i år udarbejdede revisionsselskabet Deloitte et notat med en analyse af Tolkebookings virksomhed, økonomi og opgavesammensætning. På baggrund af konklusionerne i notatet har CFD's bestyrelse indskærpet CFD's ledelse at have fokus på, at der er balance i tolkeopgaver, der giver overskud og tolkeopgaver, der giver underskud. 

Dette betyder dels, at vi ikke kan sige ja til så mange en-times opgaver som tidligere, dels at vi har valgt at lukke tolkekontoret i Fredericia og samle administration af tolkninger i hele landet i Søborg. 

Vi har orienteret DDL, FDDB og DNTM om dette skridt.

Tolkebestillinger vest for Storebælt fra 2020

Bestillinger til Tolkebooking af tolkninger i hele landet skal derfor fra 2020 sendes via e-mail, telefon eller Skype til vores afdeling i København. Vi udsender information om kontaktoplysninger og åbningstider, når flytningen er faldet på plads.

Vi beklager naturligvis, hvis dette medfører vanskeligheder for døve borgere på Fyn og i Jylland.

Vi har stadig dygtige tolke klar i Vest og tager stadig gerne bestillinger ind – vi må blot reducere antallet af opgaver, som giver underskud. 


Se nyheden på tegnsprog

 

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning