Spring til indhold
Nærbillede af regnemaskine

08-01-2020  |  Ny prisstruktur hos CFD Tolkebooking

Fra 1. februar 2020 ændres CFD Tolkebookings prisstruktur, således at der betales en fast pris pr. time, uanset zone.

På første time betales tillige et administrativt tillæg samt et zonetillæg.

Den tidligere struktur, hvor transportomkostningen er fordelt på alle timer, betyder i praksis, at korte opgaver typisk er tabsgivende og lange opgaver er indtægtsgivende.

Men det fungerer kun, hvis der er balance mellem tabs- og indtægtsgivende opgaver, og efterhånden som der bliver flere og flere tolkeleverandører, bliver det sværere at skabe balance mellem opgaver, vi taber på, og opgaver, vi tjener på.

Derfor placeres transportudgiften nu alene på den første time, og der er et zone 1 tillæg, et zone 2 tillæg og et zone 3 tillæg. Transporttillægget er beregnet ud fra gennemsnitsafstanden på opgaver inden for zonerne, og indeholder såvel den gennemsnitlige transporttid samt den gennemsnitlige transportudgift. Vi bruger samme zoner som Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM).

Det samme er baggrunden for det administrative tillæg. Ressourceforbruget til modtagelse af bestillinger, ændringer/aflysninger, planlægning, dokumentation og fakturering er lige så stort på en opgave på én time som på en opgave på mange timer.

Samlet set betyder det, at korte opgaver bliver dyrere, og lange opgaver bliver billigere. Men det betyder også, at hver betalende myndighed afregnes med større nøjagtighed for egen udgift – modsat i dag, hvor tabsgivende og indtægtsgivende opgaver ikke nødvendigvis er for samme myndighed.

Prisen på første time består herefter af tre elementer:

 1. Timepris
 2. Administrationstillæg
 3. Zonetillæg.

For efterfølgende timer opkræves kun timeprisen samt evt. relevante tillæg for særlige opgaver.

Fra 1. februar 2020 er taksterne følgende:

Timepris: 550 kr. i alle zoner.

Administrationstillæg: 150 kr. i alle zoner

Zonetillæg:

 • Zone 1:  275 kr.
 • Zone 2:  650 kr.
 • Zone 3: 1050 kr.

Zonerne beregnes iflg. DNTM's tre zoner, således at zone 1 er ca. op til 25 km, zone 2 er ca. 26-75 km, og zone 3 er over 75 km fra de større byer. Zonerne er afgrænset via postnumre.

Særlige tillæg på timeprisen

Tolkning i weekend og på helligdage: 161 kr.

Tolkning mellem kl 17 og kl. 07: 86 kr.

Tillæg for særligt omkostningstunge tolkninger (se nedenfor): 135 kr.

Særligt omkostningstunge tolkninger:

 • Særligt forberedelseskrævende opgaver samt opgaver med særlige kvalifikationskrav: eksempelvis konferencetolkning, retstolkning, kirkelige tolkninger, taktiltolkning eller fremmedsprogstolkning.

 • Døgnvagttillæg: akutte tolkninger, bestilt gennem CFD's Akutvagt.

Øvrige vilkår:

 • To-tolkeopgave: Når en opgave kræver to tolke beregnes prisen som for to individuelle tolkninger. 

 • CFD's Akutvagt: For opgaver, bestilt gennem CFD's Akutvagt, opkræves minimum for 4 timer, incl. relevante tillæg, dvs. døgnvagttillæg, evt. aften- og/eller weekendtillæg samt evt. øvrige tillæg, f.eks. fremmedsprog eller taktil-tolkning.

 • Afbestilling: Bestilte tolkninger kan aflyses indtil onsdag kl. 9 i ugen forinden tolkningen. For tolkninger, der aflyses efter fristen, opkræves administrationstillæg, tolketimeprisen, zonetillæg, dog reduceret, når opgaven aflyses, samt eventuelle særlige tillæg. Der reduceres med den del af tillægget, som er en gennemsnitsberegning på selve kørselsudgiften. I zone 1 reduceres med 25 kr, i zone 2 reduceres med 200 kr og i zone 3 reduceres med 400 kr. Hvis det lykkes at gensælge den aflyste tid, opkræves kun den del af den bestilte tid, som ikke kan gensælges, dog minimum administrationstillægget. Afbestilling skal ske på e-mail eller SMS.

 • Enheder: Der faktureres for minimum én time, herefter pr. påbegyndt halve time.
 • Flere deltagere: Når der er flere deltagere i en tolkning, fordeles de samlede udgifter ligeligt mellem deltagerne.

Se nyheden på tegnsprog:

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning