Spring til indhold
Billede af et grønt paragraftegn omgivet af en masse sorte paragraftegn.

03-01-2017  |  Klage fra CFD til Klagenævnet for Udbud

Hvordan er reglerne for, at et firma overtager et andet firmas plads på listen over leverandører af offentlige tolkninger? Det vil CFD gerne have afklaret nu.

Efter Tolkecenter Danmarks konkurs i august måned har et andet firma overtaget deres placering på prioriteringslisten som leverandør af tolkning hos DNTM – Den Nationale Tolkemyndighed.

CFD er i tvivl om, hvorvidt en sådan overdragelse kan ske indenfor udbudsreglerne. Vi har derfor i samarbejde med vores advokater bedt Klagenævnet for Udbud vurdere spørgsmålet.

Klagens ordlyd

Brevet lyder således:

CFD Tolkebooking noterede sig med glæde, at DNTM ved sidste udbud vægtede tre kriterier, nemlig både pris, anciennitet og efteruddannelse af tolkene, også selv om dette betød en vanskeligere gennemskuelig tildelingsproces. 

Hver udbyder fik sin placering på den prioriterede liste efter en samlet score, beregnet på hvert af de tre kriterier.

Vi undrede os derfor, da vi nogen tid efter Tolkecenter Danmarks konkurs fik oplyst, at et nyt firma havde fået tildelt netop den plads på prioriteringslisterne, som Tolkecenter Danmarks samlede score havde berettiget.

CFD har derfor rettet henvendelse til Klagenævnet, med henblik på at få afklaret, hvordan formalia er i et sådant tilfælde, og om formalia er fulgt i denne situation, ved overdragelse af en samarbejdsaftale og en særlig indplacering til først ét firma, som siden har overdraget til et andet.

Vi skal fra CFDs side understrege, at vi udelukkende fokuserer på sagens juridiske aspekter. Vi kender ikke det nye firma, og har dermed naturligvis ingen holdning til, hvilken kvalitet de enkelte tolke leverer.

Handler om principperne

Ikke mindst pointen i det sidste afsnit er meget vigtig for os at gøre helt klar, siger Bruno Madsen, chef for CFD. 

"Der er mange regler, vi skal kende og følge på et udbudsstyret marked, og vi er i tvivl om, hvorvidt principperne i udbudslovgivningen er fulgt ved overdragelse af Tolkecenter Danmarks aftale på leverandørlisten. Derfor har vi henvendt os til Klagenævnet, og ser frem til nævnets belysning af sagen," siger Bruno Madsen.

Når der foreligger et svar på klagen, vil vi orientere om det her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning