Spring til indhold
En græsplænen med mælebøtter og for-glem.mig-ej

21-04-2020  |  Delvis genåbning af Dagtilbud Søborg

Præcis som i andre dele af samfundet er CFD’s dagtilbud i Søborg også påbegyndt en langsom og meget velovervejet genåbning. Vedvarende kontakt med brugerne danner grundlag for den beslutning.

De mest udsatte brugere, der bor for sig selv eller sammen med deres familier, kan nu komme fysisk på dagtilbuddene i Søborg. Der har været god kontakt med dem, siden statsministeren lukkede landet ned – og den kontakt danner nu et solidt grundlag for den delvise åbning.

”Vi har selvfølgelig haft kontinuerlig kontakt med alle de eksterne brugere i hele coronaforløbet. Nogen på daglig basis, andre har vi været i kontakt med ugentligt på mail, sms, Facetime og Skype. En bruger, som ikke selv kan tage kontakt, har fået besøg, og en anden har været på gåture med en medarbejder," fortæller konstitueret leder på Døves Aktivitetscenter, Birgitte Green.

"Vi har derfor en rigtig god fornemmelse for, hvor de er henne, og hvordan de har det.”

Tiltagende sårbarhed

Noget har ændret sig de seneste uger. Medarbejderne har registreret en tiltagende sårbarhed og bekymring hos nogle af de eksterne brugere. Dagtilbuddene er derfor blevet åbnet op for netop dem, og de er vendt tilbage til aktiviteter, samvær og beskæftigelse på Døves Aktivitetscenter, i IT-Værkstedet eller i serviceområderne. 

”Vi har naturligvis fortsat et skarpt fokus på de sundhedsfaglige retningslinjer, men brugernes trivsel er også meget vigtig, og derfor har vi åbnet op for denne gruppe. Og det føles bare rigtigt og godt at have dem her igen,” siger Birgitte Green. 

Rammerne er anderledes. Der holdes afstand, der er fokus på hygiejne, håndvask og rengøring – men heldigvis lider den gode stemning ikke under dette.

”Det er tydeligt, at de er rigtig glade for at komme tilbage igen. Selvom vi har besøgt nogen af dem og ellers kommunikeret med dem på elektroniske medier, så har de jo i høj grad opholdt sig i begrænsede rammer, og de er ikke kommet så meget ud, som når de møder op her. Flere af dem har savnet den direkte kommunikation, og de har været bekymret for situationen.” 

En del af aktiviteterne i Dagtilbud Søborg foregår udendørs, hvor de tilknyttede borgere arbejder med at holde de grønne områder. ”Både de grønne arealer og medarbejderne er glade for, at brugerne er tilbage, så vi sammen kan få styr på foråret,” siger Anne Raun, der er daglig leder for serviceområderne, Døves vaskeri og IT-værkstedet.

Præcis som Birgitte Green, kan hun også berette om medarbejdere, der på det seneste har konstateret, at nogle af borgere risikerer at komme i decideret mistrivsel, hvis ikke rammerne omkring dem ændres. 

”Den løbende kontakt, som vi har haft med de brugere, der er tilknyttet vores dagtilbud, har gjort os I stand til at vurdere, hvem der har behov for et fysisk fremmøde. Vi kan ikke åbne op for alle, men vi skal åbne op for dem, der risikerer mistrivsel på grund af ensomhed og isolation. Og…vi er blevet mødt med hurra. Flere synes, at det har været kedeligt og trist at sidde hjemme, så nu er vi samlet på afstand – og det er et fokus, som vi har,” siger Anne Raun.

Aktivitetsmedarbejdere også i botilbuddene

Udover arbejdet omkring de eksterne brugere har medarbejderne i Dagtilbud Søborg været tilknyttet botilbuddene i Søborg, hvor de har linet op med forskellige aktiviteter. 

Det har vist sig at være en rigtig god løsning, selvom rammerne fra de forskellige værksteder naturligvis mangler. Men humøret har været og er fortsat højt hos både beboere og medarbejdere.

”Vi har været afsted ud i det blå i små hold i to busser; vi har travet området her omkring CFD tyndt med en eller to borgere af gangen, og vi har været i Parken, hvor vi har gynget og snakket med beboerne. Andre beboere på matriklen har haft planlagte samtaler med en medarbejder i behørig afstand om det, der har bekymret og fyldt meget,” fortæller Birgitte Green.

Hun vurderer, at de nu har fået mange og vigtige, praktiske erfaringer med at indføre rutiner omkring håndvask og det at holde afstand på en god måde. ”Vi har også fundet en løsning på, hvordan vi kan spise frokost i Cafe Keller sammen, men hver for sig. De erfaringer får vi brug for fremadrettet.”

Siden dagtilbuddene ikke er åbnet op for alle endnu, er der fortsat fokus på at holde kontakten og give et solidt tilbud til de brugere af dagtilbuddet, der er derhjemme. 

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning