Spring til indhold
Et hvidt telt, som skal huse besøg på CFD

11-05-2020  |  Pårørende på visit i besøgstelt

CFD’s sociale tilbud i Søborg åbner atter op for besøg af pårørende. En række retningslinjer skal overholdes, og der krydses fingre for, at beboere og medarbejdere fortsat kan holde corona udenfor matriklen.
”Indtil videre har vi kunnet holde alle huse smittefri, både hvad angår beboere og personale. Det er vi rigtig glade for, og vi arbejder fortsat på at holde denne status. Vi fastholder derfor et forsigtighedsprincip og besøg vil blive på en anden måde, end vi er vant til,” siger virksomhedsleder Vibeke Bjarnarson i Søborg.

Et besøgstelt er placeret på en græsplæne ved vaskeriet på Generatorvej i Søborg og åbnede i dag for pårørende, der kan booke et besøg af en times varighed, inkl. rengøring i tidsrummet fra 10-19. Og det har bestemt været en dag med besøg og stor gensynsglæde. Tiden uden mulighed for at besøge har uden tvivl været svær for de pårørende.

”Vi har oplevet et tiltagende pres fra de pårørende, og det forstår vi godt. Men vores fokus har været på at undgå, at beboerne blev udsat for risikoen for at blive smittet med corona. Og det er vi lykkes med.” 

Besøg skal bookes i fast tidsrum

Besøg skal aftales med det hus, hvor den pårørende bor. Det vil stadigvæk ikke være muligt med besøg inde i husene eller i lejlighederne, det er således udelukkende teltet, som skal danne rammerne om besøget. Det er også muligt at opholde sig umiddelbart udenfor besøgsteltet, men ophold på hele udendørsområdet er ikke en mulighed, som situationen ser ud lige nu.  

”Det er en ny måde for de pårørende at komme på besøg, og vi vil gerne sikre os, at det foregår i rammer, som vi kan få til at fungere på en god måde, så ingen bliver nervøse for en øget smitterisiko. Vi har mange sårbare beboere, og dem skal vi passe rigtig godt på samtidig med, at vi åbner op for besøg.” forklarer Vibeke Bjarnarson.

Personalet vil tage sig af at følge beboeren op til teltet, hvor 1-2 pårørende må være til stede, gerne de samme som ved fremtidige besøg. Hyggen skal være på plads og CFD sørger derfor for kaffe/the og evt. kage, fordi de pårørende ikke selv må medbringe noget til besøget. 

”Vi fortsætter naturligvis med forholdsreglerne om god håndhygiejne og afspritning eller rengøring af overflader, og så anbefaler vi, at der i videst muligt omfang ikke er fysisk kontakt.” 

CFD’s botilbud åbner langsomt op

I Døvblindehuset i Nærum har nogen af beboerne gennem længere tid løbende haft besøg af pårørende udendørs, hvor personalet har fulgt beboeren ud på gårdspladsen og hentet vedkommende efter besøget. Egebækhus åbnes der også langsomt op for besøg udendørs. I Nyborg får beboerne meget sjældent besøg, de tager oftere selv hjem på besøg hos deres pårørende, og sådan er det også for tiden.

Fælles for alle besøg er, at de sundhedsmæssige retningslinjer skal overholdes, og at medarbejderne arbejder med de pædagogiske rammer både op til og efter besøgene - både hvad angår de besøg, der foregår på CFD's adresser, og de besøg der foregår hjemme hos beboernes pårørende.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning