Spring til indhold
Nærbillede af en hånd på et kørestolshjul

09-02-2023  |  En kørestol mindsker chancerne for jobsamtale

Kørestolsbrugere modtager under halvt så mange invitationer til en jobsamtale som ansøgere, som ikke skriver, at de sidder i kørestol.

Siden 2005 har det været ulovligt at diskriminere arbejdssøgende på grund af en funktionsnedsættelse.

Men at det fortsat er sværere for mennesker med en funktionsnedsættelse at komme i arbejde, ved vi fra forskellige opgørelser, også indenfor vores eget område.

Dobbelt så svært

Og nu har forskning fra Aalborg Universitet for første gang sammenlignet nøjagtigt, hvor stor forskellen er.

Den viser, at mennesker, der i deres ansøgning skriver, at de sidder i kørestol, har dobbelt så svært ved at komme til jobsamtale som mennesker med de samme kvalifikationer, som ikke nævner en kørestol i deres ansøgning.

En forsker fra Aalborg Universitet sendte fiktive ansøgninger på 600 opslåede stillinger inden for økonomi, HR, IT og sekretærjobs, som alle kunne varetages af en kørestolsbruger ud fra jobbeskrivelsen.

Ens ansøgere  bortset fra kørestol

Hver stilling fik to ansøgninger fra to fiktive personer, som var ens på køn, alder, etnicitet, uddannelse, erhvervserfaring, frivilligt arbejde og personlige karakteristika.

Men i den ene ansøgning stod, at ansøgeren er kørestolsbruger, mens den anden ansøger ikke nævnte en funktionsnedsættelse.

Og resultatet var altså, at 17 procent af ansøgningerne fra mennesker, som ikke nævnte en funktionsnedsættelse, resulterede i en invitation til samtale, mens kun otte procent af ansøgerne, der sidder i kørestol, blev inviteret til samtale.

Læs mere om undersøgelsen her.

Relaterede nyheder

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning