Spring til indhold
Direktør for Fonden CFD, Kurt faber-Carlsen, står sammen med kolleger fra Norge i vores varskerihal.

23-08-2022  |  Faglig udveksling med norsk samarbejdspartner

Faglig udveksling og besøg på CFD’s dagtilbud i Søborg og Egebækhus i Nærum var på programmet, da syv ledere fra den norske organisation Signo besøgte CFD i sidste uge. Derudover fik de norske kolleger en grundig introduktion til CFD’s fagområder.
Vi har i mange år haft en nær relation til Signo og deltaget i de samme faglige netværk, besøgt hinandens tilbud og mødtes til forskellige konferencer rundt omkring i verden. 

Formålet med besøget var at lade sig inspirere af hinandens tilgange og hverdag og knytte endnu stærkere bånd imellem de to organisationer. Begge organisationer er optaget af partnerskaber og ønskede på den baggrund at styrke vores samarbejde.

”CFD fik bestemt styrket samarbejdsrelationen med Signo – både på det organisatoriske plan og på det personlige plan, hvor jeg nu kan sætte ansigter og navne på flere af Signos ledere og dermed har et andet afsæt for samarbejde og sparring,” siger Line Rishøj, der er chef for Sociale Tilbud.

”Man får altid en øget bevidsthed og opmærksomhed på egen organisation, når man skal fortælle gæster om den – både hvad der fungerer godt, hvad man er stolt af og hvor man måske skal ind og arbejde. Og det blev jeg i hvert fald også i torsdags.”

Fælles udfordringer

Generalsekretær i Signo, Hege Farnes Hildrum, og seks norske ledere tilbragte en dag sammen med CFD’s direktør, Kurt Faber-Carlsen og de to chefer Ole Wøssner og Line Rishøj. 

Nordmændene havde meget specifikt udtrykt ønske om at besøge vores dag- og beskæftigelsestilbud i Søborg samt vores pleje- og omsorgstilbud til ældre døve på Egebækhus i Nærum.

Derudover blev tiden brugt på at drøfte forskellige interesseområder og udfordringer med hinanden. På programmet var blandt andet dokumentation og skriftlighed, strategiplan og verdensmål samt fastholdelse og rekruttering. 

”Det var nogle yderst interesserede og spørgelystne kolleger fra Norge. Vores oplæg gik langt over tiden, fordi det mere blev til en lang dialog om ligheder og forskelle på hvert vores arbejde. Jeg tænker, at vi fra Rådgivning, Viden og Udvikling med stort udbytte kunne aflægge dem et besøg og få lov til at komme i spørgerens rolle,” siger Ole Wøssner.

Han peger blandt andet på nordmændenes fokus på og succes med at give borgere med funktionsnedsættelse gode muligheder for et ligeværdigt liv og sætter det i relation til regeringens udkast til en ny specialeplanlægning på det specialiserede område, som hedder ”Et liv med ligeværdige muligheder”. 

Nordisk samarbejde vigtigt

Besøget fra Signo er blot et i rækken af nære relationer, som CFD dyrker i nordisk sammenhæng. 

Udover faglig sparring og udveksling har der også i mange år været afholdt arrangementer på tværs af de nordiske lande for døve borgere med funktionsnedsættelser og borgere med høretab eller døvblindhed.

Den relation vurderer direktør for Fonden CFD, Kurt Faber-Carlse, er meget betydningsfuld.

”Det var hyggeligt at møde gode kollegaer fra Signo, som var meget interesserede i CFD’s organisation og ydelser. Jeg blev endnu engang bekræftet i, at vores samarbejde i Norden på vores specialefelt er ret unikt. Og så bliver jeg bare ret glad, når dygtige CFD-kollegaer præsenterer vores gode arbejdsplads,” slutter han.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning