Spring til indhold
Brosten af granit. Men græs imellem stenene.

11-04-2017  |  Fra tanker til sprog til virkelighed

Socialpædagoger fra Døvblindehuset, psykologen og studentermedhjælperen fra Tværfagligt Team og tolke fra Tolkebooking skal sammen styrke borger med døvblindhed og psykoser.

De forskellige fagpersoner, som alle er medarbejdere på CFD, starter et tværfagligt projekt omkring en ung kvinde med Usher syndrom type 1. Kvinden er født døv og har øjensygdommen Retinitis pigmentosa, som over tid reducerer hendes synsfelt betragteligt.

Døvblindhed og psykiatrisk overbygning

Kvinden, der flyttede til Døvblindehuset for ca. 16 måneder siden, har desuden en psykiatrisk overbygning, som afstedkommer hyppige og til tider voldsomme hallucinationer, som skaber angst og kommunikativ fastlåsthed.

”Vi blev inspireret til dette projekt via et pilotprojekt i Socialstyrelsen om døvblindfødte menneskers brug af professionelle tegnsprogstolke, hvor specielt arbejdet med at ’oversætte’ kropslige udtryk som sproglige ytringer og om muligt gennem gentagelse at transformere disse til konventionelle udtryk, fængede os. Og så gik der ikke lang tid, før ideen til at kombinere pædagogik, psykologi og tegnsprog var undfanget - og der skulle ikke store overtalelser til for at få skabt interesse hos hverken Tværfagligt Team eller Tolkebooking – og tak for det!” siger virksomhedsleder i Døvblindehuset Ole Wøssner.

Psykoser og tegnsprog

I samarbejde vil de involverede fagpersoner forsøge at afdække kvindens tegnsprog, som, vi har en formodning om, over tid er blevet begrænset af manglende tegnsprogspartnere,” forklarer Ole Wøssner.

Derfra vil fagpersonerne arbejde med at udvide eller genopdage tegnsproget, så den unge kvinde får mulighed for at sprogliggøre sine tanker, så hendes psykoser kan eksternaliseres gennem tegnsprog.

”Vi håber derved, at vi kan kommunikere omkring det, der er virkeligt og derigennem åbne hendes socialitet ved at give hende muligheden for at udtrykke sine tanker, følelser og bekymringer,” siger Ole Wøssner. 

Målet er, at den unge kvinde sammen med sine kommunikationspartnere kan komme mere i kontakt med virkeligheden og mindske psykosen – så hun kan etablere en social forbundenhed.

Hør mere om projekt på europæisk konference


Døvblindehuset har fået antaget en workshop om projektet på den 9. europæiske konference om døvblindhed, som afholdes i Aalborg i september 2017.

Titlen på workshoppen er; Fra tanker til sprog til virkelighed – getting closer to social connectivity.  
 

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning