Spring til indhold
En kalender med en kugleplen

07-05-2020  |  Handleplaner i nye klæder

Handleplaner for borgerne tilknyttet CFD’s sociale tilbud ser ud, som de plejer. Det gør møderne med kommunerne, hvor handleplanerne drøftes, af gode grunde ikke.

For de fysiske møder er i stor stil aflyst. Eller i hvert fald udsat. Men nu sadler de om i CFD’s sociale tilbud i Nyborg, hvor de arbejder for at få afviklet handleplansmøderne til trods for corona og delvis nedlukning.

”Vi aflyste tre møder i marts, holdt et møde på Skype samt et fysisk møde. I april har vi kun afholdt et fysisk møde, med afstand og få deltagere. Vi har 4-6 handleplansmøder om måneden hele året rundt foruden rigtig mange andre aktiviteter, så vi kan hurtigt få oparbejdet en pukkel,” forklarer virksomhedsleder i CFD Nyborg, Bettina Juhl Nielsen. 

Hun peger på den store usikkerhed, som præger planlægningen. Ingen ved, hvor længe coronakrisen varer ved. ”Én ting ved vi dog, og det er, at efteråret er præcis så langt, som det plejer, så vi må være kreative og finde på måder, så vi kan gennemføre de planlagte handleplansmøder.” 

Forskellige rammer og formater
Derfor lægger hun op til, at handleplanmøder nu kan afholdes i forskellige rammer afhængig af, hvad kommunerne ønsker.

”Vi er i dialog med sagsbehandlerne i kommunerne for at finde på gode løsninger, så vi kan komme omkring handleplansmøderne. Vi henvender os og har forskellige forslag til mødeform klar,” forklarer Bettina. 

  1. Kommunerne kan modtage en skriftlig handleplan og så sende en skriftlig bestilling tilbage til os om, hvad fokus skal være i det kommende år. Og så tilpasser vi målarbejdet efter det.
  2. Vi kan tage et telefonmøde og efterfølende lave handleplanen, sende den til dem og så kan vi lave en opfølgning i telefonen igen. 
  3. Nogle kommuner vil måske foretrække, at vi laver en light-gennemgang og så udsætter mødet til næste år.
  4. Et fysisk møde med færre deltagere og indenfor de sundhedsmæssige retningslinjer.

De kommer de nok ikke helt uden om fysiske møder i Nyborg. For nogle sagsbehandleres vedkommende er det vigtigt at møde borgerne og se omgivelserne.

”Så gør vi det. Så må de ind af bagindgangen, så de ikke skal igennem vores botilbud. Så må de vaske hænder, spritte af, holde afstand og så kan vi være nødt til at reducere i antallet af mødedeltagere.”

Til et handleplansmøde deltager ofte en ledelsesrepræsentant fra botilbuddet og en fra dagtilbuddet og en medarbejder fra hvert sted. Derudover er der borgeren, som ofte gerne vil have pårørende med, en tolk og en sagsbehandler. Så det løber hurtigt op.

”Endelig kan vi også bruge en onlineplatform som Skype, hvor sagsbehandleren kan se borgeren. Det er ikke en uvant platform for os på CFD, men måske for dem ude i kommunerne.”

Et hurtigt kig i kalenderen i Nyborg viser, at der er planlagt handleplansmøder den 11., 13., 19., 20. og den 26. maj er der to møder.

”Det bliver spændende at se, hvordan møderne skal udvikles – vi er klar.”

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning