Spring til indhold
En collage med seks billeder af deltagerne ved seminaret, inkl. oplægsholder Niels Ulrik Thomsen.

24-02-2023  |  Høretab i en perfekt verden

Mere samarbejde og mere synlighed om de forskellige tilbud, der allerede er til unge med høretab. Det var en af flere konklusioner fra en samtale på CFD mellem forskellige aktører på området.

Kolleger fra Center for Specialundervisning for Voksne, Castberggård, ISHD, Hørerådgivningen, Psykiatrisk Center Ballerup, CSU Slagelse, Decibel, IKH og Materialecentret mødte op og delte deres viden og erfaringer fra arbejdet med unge med høretab. De prioriterede at komme fra nær og fjern og engagere sig i samtalen med et hav af forskellige vinkler.

”Der var stor ivrighed efter at tale sammen og dele synspunkter. Det oplevede jeg både i det gruppearbejde, som vi havde planlagt på forhånd og i de plenumdebatter, som opstod,” fortæller udviklingskonsulent i CFD Rådgivning, Udvikling og Viden, Eva Toldam.

Perfekthedskulturen fylder meget

Til at supplere og styrke samtalen havde CFD Rådgivning, Udvikling og Viden inviteret professor fra Center for Ungdomsforskning (CeFu), Niels Ulrik Sørensen, til at fortælle om trivsel, tendenser og normalitetsbegrebet i en verden, hvor ønsket om det perfekte dominerer. 

Niels Ulrik Sørensen er en af Danmarks førende eksperter om unges trivsel og livsvilkår og uden noget særligt kendskab til unge med høretab, tegnede han nogle mere generelle linjer op om den hverdag, som unge oplever i dag.

Målet med seminaret var, at fagfolkene sammen skulle blive klogere på, hvad der kendetegner ungdomsliv i dag og koble det til nogle af de spørgsmål og erfaringer, som de hver især har med unge, der lever med høretab. 

”Som fagfolk kunne vi i høj grad genkende mange af de temaer, som Niels Ulrik Sørensen kom omkring. F.eks. perfekthedskulturen, hvor man helst skal kunne klare alt, være med til alt og for alt i verden ikke skille sig ud eller vise sårbarhed. Et høretab og konsekvenserne af det passer meget dårligt ind i et ungdomsliv i vores tid,” konstaterer Eva og henviser til den artikelserie, som hun sammen med kolleger producerede i 2022 om livet som ung med høretab. Artiklerne bygger på interviews med unge og berører studielivet, festlivet og hverdagen.

Partnerskaber til glæde og gavn for de unge

Mødet var det første af sin slags og Eva kan godt forestille sig, at det vil blive fulgt op af lignende møder. Det var meningsfuldt at dele viden og erfaringer mellem fagfolk, der møder de unge i forskellige sammenhænge, og som har forskellige tilbud til dem.

”På CFD er vi naturligvis optaget af, at borgerne – unge som gamle – får de allerbedste tilbud og oplever dem som en fordel i hverdagen. Derfor er vi også interesserede i at samarbejde og indgå partnerskaber med de andre aktører. Til glæde og gavn for de unge i dette tilfælde, men jo også for os som fagfolk, fordi vi kan supplere og inspirere hinanden fra vores forskellige positioner,” slutter Eva.

Relaterede artikler

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning