Spring til indhold
Foto af det finske, det islandske, det norske, det svenske og det danske flag mod en blå himmel.

03-11-2016  |  Ny nordisk definition på døvblindhed

Hvad er døvblindhed? Hvad betyder det for en person at have døvblindhed? Og hvilke støttemuligheder er nødvendige for at kompensere så meget som muligt? Det er spørgsmål, som den nye nordiske definition på døvblindhed giver svar på.

Denne definition er den tredje i rækken, siden den første blev offentliggjort i 1980.

I 2006 kom en revideret version, og nu foreligger altså den seneste revision på dansk.

Alle tre definitioner er funktionelle, i den forstand, at afgørelsen af, hvornår en person falder indenfor den, afhænger af en bedømmelse af personens samlede funktionsevne.

Bag den nye definition har stået en nordisk arbejdsgruppe bestående af

  • Knut Johansen, Signo, Norge

  • Trine Seljestedt, Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, Norge

  • Estella Björnson, Midstöd (Det nationale institut for blinde, synshæmmede og døvblinde), Island

  • Helene Engh, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Sverige

  • Ritva Rouvinen, Kuurosokeat (Foreningen Finlands døvblinde), Finland

  • Henriette Hermann Olesen, Center for Døvblindhed og Høretab, Danmark

  • Linda Eriksson, de nordiske døvblindeorganisationer

  • Nordens Velfærdscenter har haft forskellige repræsentanter, senest Maria Creutz

Arbejdet med at revidere definitionen begyndte i 2013. Den blev godkendt i juni 2016 på Nordisk Lederforum, som består af lederne fra de nordiske døvblindevirksomheder.

Definitionen er formuleret på engelsk, og hvert nordisk land har selv ansvar for oversættelsen. Den danske oversættelse er netop blevet klar.

Overgribende afsnit

Definitionen består af et overgribende afsnit, som lyder:

"Døvblindhed er en kombineret nedsættelse af syn og hørelse i en sådan grad, at det er vanskeligt for de nedsatte sanser at kompensere for hinanden. Døvblindhed er således en selvstændig funktionsnedsættelse."

Herefter følger et afsnit om de vigtigste konsekvenser af døvblindhed, fulgt af uddybende kommentarer til funktionsnedsættelsen og til behovet for støtte og hjælp af forskellig art.

Og det er især i den konkrete beskrivelse af servicetilbud, som et tilgængeligt samfund bør stille til rådighed, at denne version af definitionen adskiller sig fra den tidligere.

Funktionelle konsekvenser

Anette Rud Jørgensen, faglig leder for døvblindekonsulenterne, siger om den nye definition:

"Det er meget vigtigt, at definitionen fortsat tager udgangspunkt i de funktionelle konsekvenser af en kombineret høre- og synsnedsættelse. At man har svært ved at kompensere for den ene nedsatte sans med den anden sans, når denne også er nedsat."

"Jeg synes også, definitionen tydeliggør de vanskeligheder, der følger med et kombineret sansetab og viser, at det er hele personens livssituation, der påvirkes – men at forskellige indsatser kan kompensere og støtte, hvis samfundet stiller dem til rådighed for den enkelte," slutter Anette Rud Jørgensen.

Definitionen kan læses her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning