Spring til indhold
Foto af en hånd, der holder en lup.

06-07-2020  |  Socialområdet sættes under lup

Hvilke behov har de forskellige målgrupper på det sociale område? Og hvilke tilbud findes der på socialområdet i dag? Det sætter Socialministeriet fokus på i en stor national evaluering, som sættes i gang nu.

Evalueringen skal føre til, at der kan laves en egentlig specialplanlægning på socialområdet. En tilsvarende planlægning findes allerede på sundhedsområdet.

I beskrivelsen af formålet med det store arbejde står blandt andet, at vi i dag mangler viden om det specialiserede socialområde. Vi mangler viden om de tilbud, der er på området, om kvaliteten i og effekten af indsatserne – og om de dækker behovet.  

Tre parallelle spor

Derfor igangsættes evalueringen i tre parallelle spor for trinvist at sikre tilstedeværelsen af de rette tilbud, indsatser og viden på det specialiserede socialområde: 

  1. Afdækning af det specialiserede socialområde 
  2. Model for beskrivelse af specialiseringsniveauer med henblik på specialeplanlægning
  3. Initiativer, som understøtter specialisering og kvalitet.

Socialminister Astrid Kragh siger i en pressemeddelelse om evalueringen: 

”Vi skylder blandt andre mennesker med handicap, at der findes de nødvendige specialiserede tilbud. Der har siden kommunalreformen været udbredt bekymring for en afspecialisering på socialområdet. Det er en bekymring, som vi tager alvorligt. I regeringen vil vi tage grundlæggende fat om problemerne på socialområdet frem for at lappe huller med midlertidige puljer og projekter, som tidligere har kendetegnet socialpolitikken. Vi har en klar ambition om at finde en model for en specialeplanlægning.”

Social- og indenrigsministeren nedsætter en følgegruppe bestående af brugerorganisationer, faglige organisationer, Danske Regioner, KL m.fl., der i hele processen inddrages tæt ved løbende møder, høringer mv. Følgegruppen vil bl.a. blive inddraget i forbindelse med tilrettelæggelse af evalueringen og løbende drøftelse af konkrete resultater fra evalueringen (såvel spor 1 som spor 2) samt i forbindelse med udarbejdelse af løsningsforslag (spor 3).

I 2021 skal der foreligge en evaluering, som kan drøftes politisk.

Læs mere om evalueringen her.

Positivt og relevant

Langt de fleste af CFD's ydelser ligger indenfor det specialiserede socialområde, og vi vil derfor følge arbejdet med evalueringen med stor interesse.

Trine Tangsgaard, chef for CFD Rådgivning, siger: 

"Jeg synes, at det er virkelig positivt og meget relevant, at Socialministeriet igangsætter en afdækning af det specialiserede socialområde, så der ikke sker en yderligere afspecialisering. Jeg synes faktisk, at den bekymring for afspecialisering, som flere brugerorganisationer har udtrykt siden kommunalreformen, er helt reel."

"Når man dykker lidt ned i de tre spor, som evalueringen skal laves i, så bliver jeg lidt optaget af, hvordan private og non-profit aktører på det specialiserede socialområde – som fx CFD – kommer med i evalueringen. Hvordan bliver vi inddraget, og hvordan bliver vi en del af de initiativer der skal sættes i gang på baggrund af evalueringen? Her er det meget positivt, at Selveje Danmark, som er vores brancheforening sidder med i følgegruppen," slutter Trine Tangsgaard.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning