Spring til indhold
Statsminiter Mette Frederiksen holder pressekonference med en tolk i baggrunden

16-03-2020  |  Tolkene har brug for at fokusere

Vi oplever en enorm efterspørgsel fra medier, der ønsker at komme i kontakt med vores tolke for at lave interviews om deres rolle i forbindelse med de mange pressemøder om coronavirus. Men tolkene har brug for at fokusere på deres opgaver.
 
Vi er meget glade for, at så mange nyhedsmedier er blevet interesserede i tegnsprogstolkning, og vi synes selv, at det er en stor begivenhed, at der nu endelig er tegnsprogstolk ved pressemøder i Danmark.
 
Men tolkene har brug for at koncentrere sig om opgaverne, og har ikke tid til at give interviews. 
 
Vi henviser derfor til Danske Døves Landsforbund, ddl@ddl.dk.
 
DDL har kæmpet i årevis for at få både nyheder, informationer fra myndigheder og meget andet tegnsprogstolket. De kan meget bedre end tolkene forklare, hvorfor det er så vigtigt, at døve inkluderes ved information på deres modersmål, nemlig dansk tegnsprog. 
 

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning