Spring til indhold
En mand smilende kigger direkte ind i kameraet. I venstre side af billedet ser man en anden mand, der griner. De har begge tre fingre fremme.

CFD Nyborg - Havnegade

CFD Havnegade i Nyborg yder socialpædagogisk støtte efter lov om social service §85.

Målgruppen er personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, og som har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, psykiatriske lidelser, misbrug samt særlige sociale problemer.

Der ydes også støtte til døve med nedsat syn, personer med døvblindhed samt familier med børn.

Individuelt antal støttetimer

Der er tilknyttet omkring 30 borgere i alderen 18-75 år - alle med et individuelt antal støttetimer. Seks af borgerne bor i de tilknyttede interne lejligheder. Øvrige borgere bor i egen lejlighed i byen.

Nogle af de tilknyttede borgere er indskrevet, så en del af støtten finder sted fra CFD Havnegade, som har åbent fra 7 morgen til 22 aften, samt i weekender, hvor noget af åbningstiden er via rådighedsvagt med mobil.

Optimal indflydelse på eget liv

Målet er at styrke borgerens ressourcer for at sikre, at hver enkelt får en optimal indflydelse på eget liv for derved at kunne træffe de rigtige valg – alt sammen i et tegnsprogsmiljø, hvor det er muligt for den enkelte at udtrykke sig og blive forstået.

CFD Havnegade tilbyder råd og vejledning, individuel praktisk og pædagogisk støtte i eget hjem og i alle livets forhold i øvrigt samt ledsagelse og tolkning til offentlige myndigheder og lignende.

Den praktiske støtte omfatter indkøb, madlavning, rengøring, personlig hygiejne, økonomi, tøjvask, motion, læge- og tandlægebesøg, hjemmedag, kontakt til arbejdsplads eller uddannelsesinstitution, gennemgang af post/e-boks m.m.

Desuden støttes borgeren i fastholdelse og udbygning af sociale kompetencer og netværk.

Aktiviteter

Aktiviteterne i CFD Havnegade tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker.

Én gang om måneden arrangeres ”Aktivklub", som er et tilbud på tværs af tilbuddene for døve med lignende forudsætninger i Nyborg.

To gange om ugen er der desuden fast fællesspisning, hvor borgere og pædagoger hjælpes ad med at lave mad og hygger sig sammen om spisningen.

Der arrangeres også udflugter ud af huset for eksempel koloni eller højskole på Castberggård.

Der bliver planlagt en uges højskoleophold hvert år sammen med landets øvrige støttecentre/bofælleskaber for døve både herhjemme og i resten af Norden.

CFD Havnegade deltager ligeledes i den årlige nordiske kulturfestival for døve.

Personale

Personalegruppen består af både døve og hørende med en bred faglig viden.

Alle har, som udgangspunkt, en socialpædagogisk grunduddannelse, en neuropædagogisk efteruddannelse eller anden relevant uddannelse.

Takster

Timeprisen for §85-tilbuddet er i 2024:

Ydelse 1 - med adgang til fællesarealer i Havnegade, hvor støtten delvis leveres

  • 651 kr. inkl. indirekte moms*

Ydelse 2 - støtten leveres kun i egen ekstern bolig

  • 631 kr. inkl. indirekte moms*

Kontakt

CFD Havnegade
Havnegade 30
5800 Nyborg

Tlf. 4439 1315
Mobil: 3120 7009

E-mail: hgn@cfd.dk

EAN: 5798008695582

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Bettina Juhl Nielsen
Mobil: 2728 2519
E-mail: bjn@cfd.dk
 
Afdelingsleder
Henrik Tækker Christensen
Mobil: 6067 1747
E-mail:  htc@cfd.dk

Hovednummer
4439 1330

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning