En mand smilende kigger direkte ind i kameraet. I venstre side af billedet ser man en anden mand, der griner. De har begge tre fingre fremme.

CFD Nyborg - Havnegade

CFD Havnegade i Nyborg yder socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service § 85.

Det er en sammenlægning af det tidligere Bo- og naboskab for Døve, også kaldet Bofællesskabet, og Støttecenteret for Døve.

Målgruppen er personer, der er døve eller svært hørehæmmede, og som har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, psykiatriske lidelser, misbrug samt særlige sociale problemer.

Der ydes også støtte til døve med nedsat syn, personer med døvblindhed og samt familier med børn.

Individuelt antal støttetimer

Der er tilknyttet omkring 30 borgere i alderen 18-75 år - alle med et individuelt antal støttetimer. Seks af borgerne bor i de tilknyttede interne lejlighederØvrige borgere bor i egen lejlighed i byen.

Nogle af de tilknyttede borgere er indskrevet, så en del af støtten finder sted fra CFD Havnegade, som har åbent fra 7 morgen til 22 aften, samt i weekender, hvor noget af åbningstiden er via rådighedsvagt med mobil.

Optimal indflydelse på eget liv

Målet er at styrke borgerens ressourcer for at sikre, at hver enkelt får en optimal indflydelse på eget liv, for derved at kunne træffe de rigtige valg – alt sammen i et tegnsprogsmiljø, hvor det er muligt for den enkelte at udtrykke sig og blive forstået.

CFD Havnegade tilbyder råd og vejledning, individuel praktisk og pædagogisk støtte i eget hjem og i alle livets forhold i øvrigt samt ledsagelse og tolkning til offentlige myndigheder og lignende.

Den praktiske støtte omfatter indkøb, madlavning, rengøring, personlig hygiejne, økonomi, tøjvask, motion, læge- og tandlægebesøg, hjemmedag, kontakt til arbejdsplads eller uddannelsesinstitution, gennemgang af post/e-boks m.m.

Desuden støttes borgeren i fastholdelse og udbygning af sociale kompetencer og netværk.

Personale

Vi er et team på 11 ansatte, bestående af både døve og hørende, med en bred faglig viden.

Alle har, som udgangspunkt, en socialpædagogisk grunduddannelse, en neuropædagogisk efteruddannelse eller anden relevant uddannelse.

Takster

 Timeprisen for §85-tilbuddet er i 2019 

Ydelse 1 - med adgang til fællesarealer i Havnegade, hvor støtten delvis leveres

  • 598 kr. inkl. indirekte moms*

Ydelse 2 - støtten leveres kun i egen ekstern bolig

  • 579 kr. inkl. indirekte moms*

Kontakt

CFD Havnegade
Havnegade 30
5800 Nyborg

Tlf. 4439 1315
Mobil: 3120 7009

E-mail: hgn@cfd.dk

EAN: 5798008695582

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Bettina Juhl Nielsen
Tlf. 4439 1330
Mobil: 2728 2519
E-mail: bjn@cfd.dk
 
Afdelingsleder
Dennis Jahnsen
Tlf. 4439 1316
Mobil: 3034 1655
E-mail: dj@cfd.dk

Faglig medarbejder
Anne-Lise Hansen
Tlf. 4439 1318
Mobil: 2292 6917
E-mail: alh@cfd.dk

Tilmeld dig vores nyhedsmail - Klik her for at tilmelde dig

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --