Spring til indhold
Logoet for registrerede socialøkonomiske virksomheder

29-05-2018  |  CFD er nu registreret socialøkonomisk virksomhed

Siden 1869 har CFD arbejdet non-profit for personer som er døve, døvblinde eller har et betydeligt høretab. Og 1. maj i år blev vi så en registreret socialøkonomisk virksomhed.

Regeringen definerer en socialøkonomisk virksomhed således:

”En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål”.

Det vil sige, at det er en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår, men hvor overskuddet bruges til aktiviteter med et socialt formål.

Det er Erhvervsstyrelsen, der står for registreringen af socialøkonomiske virksomheder. 

Fem kriterier

For at være en registreret socialøkonomisk virksomhed skal man leve op til fem kriterier:

Socialt formål

Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab.

Væsentlig erhvervsdrift

Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning.

Uafhængighed af det offentlige

Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.

Inddragende og ansvarlig ledelse

Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse. 

Social overskudshåndtering

Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer.

Det anslås, at der er omkring 400 socialøkonomiske virksomheder i Danmark

Glad og stolt

Kurt Faber Carlsen, chef for CFD, er både glad og stolt over, at CFD nu er en registreret socialøkonomisk virksomhed:

”Jeg synes, at CFD med denne registrering nu i en moderne sammenhæng viser det, CFD altid har stået for, siden vi blev etableret i 1869. Nemlig at vi er en non-profit organisation, der leverer tilbud til de målgrupper, vi servicerer med henblik på at skabe selvhjulpenhed, selvbeskæftigelse og meningsfuldhed i hverdagen. En registreret socialøkonomisk virksomhed kan netop arbejde med sociale indsatser med borgerne i centrum, uden at skulle have et ensidigt fokus på at opnå overskud.”

Niels Andersen, CFD’s administrationschef, er enig og supplerer:

"At CFD bliver anerkendt som registreret socialøkonomisk virksomhed er i tråd med den moral og etik i udførelsen af CFD’s serviceopgaver som alle medarbejderne dagligt arbejder efter."

Læs mere om registrerede socialøkonomiske virksomheder her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning