Spring til indhold
Foto af smilende kvinde foran storskærm

08-02-2019  |  CFD inspirerer norske kolleger

CFD’s brug af storskærme med information rettet mod brugerne giver nu inspiration til et norsk projekt.

Rundt om på CFD i Søborg står i alt otte storskærme, der giver borgerne information om forskelligt. Skærmene er interaktive, og brugeren kan styre dem ved at trykke på skærmen.

Storskærmene gjorde deres indtog på CFD for tre år siden. Keld Christensen er it-pædagog på CFD i Søborg og en af tovholderne bag implementering af skærmene. Han fortæller:

"Brugerne på Sociale Tilbud bruger skærmene lidt forskelligt afhængig af deres funktionsniveau. På vores botilbud bruges skærmene mest til at vise madplanen  og planen for kommende aktiviteter, og til at vise hvem der kommer på arbejde."

"Borgerne ved efterhånden, hvordan de ser frem i tjenesteplanen, og på den måde kan de se, hvornår deres kontaktpædagog kommer, og hvem der har nattevagt," forklarer han.

"Mange borgere er også glade for at se billeder og video på skærmen. På CFD's dagtilbud bliver skærmene mere brugt til at se nyheder, se kommende aktiviteter og se billeder," fortæller Keld Christensen og fortsætter:

"Jeg oplever og ser i dagligdagen at skærmene har en positiv indflydelse på borgenes liv her på CFD. En stor evaluering af anvendelsen af sådanne storskærme på forskellige dag- og døgntilbud landet over viser da også, at de giver borgerne tryghed, selvhjulpenhed, livskvalitet, socialt samvær og mod på ny teknologi i det hele taget." (Se evalueringen her.)

Signo indfører teknologien

Efter et studiebesøg på CFD har den norske organisation Signo, som er Norges største leverandør af tilbud til døve og døvblinde, besluttet sig for også at indføre teknologien. Det sker i første omgang på fem af deres 15 døgntilbud, og herudover vil de opsætte to skærme på et af Signos dagtilbud.

Miljøterapeut Annicken Lauritzen (billedet øverst) står i spidsen for projektet med indførelse af storskærme i Signo. I en artikel i det norske magasin Velferd fortæller hun om projektet.

Her beskriver hun skærmene som et socialt samlingspunkt for brugerne på Signo, som vil betyde, at de får information om, hvilke ansatte som er på arbejde, og hvilke aktiviteter som er i gang. Beboerne vil også kunne komme med forslag, bestille transport og tilmelde sig aktiviteter.

Og Annicken Lauritzen har store forventninger til skærmene:

”Dette bliver rigtig godt for vores brugere. De bliver også mindre afhængige af personalet, når de får informationen direkte via skærmene,” slutter hun.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning