Spring til indhold
Foto af benene af to mennesker, den ene med hvid stok, som skal ud ad en dør

03-10-2018  |  CFD laver nyt kursusforløb for kontaktpersoner

CFD Rådgivning har vundet en opgave fra Socialstyrelsen om udvikling og afprøvning af et opkvalificeringsforløb for kontaktpersoner for personer med døvblindhed.

I løbet af de næste to år skal døvblindekonsulentordningen i CFD Rådgivning udvikle et forløb, som via e-læring skal give nyansatte kontaktpersoner mulighed for at tilegne sig basiskompetencer, før de begynder arbejdet, samt give kontaktpersoner, som er i arbejde, yderligere kvalificering til jobbet.

Både e-læring og holdundervisning 

Forløbet kommer til at bestå af tre undervisningsformer:

 • E-læring, hvor deltagerne undervises via deres computer når og hvor, de vil

 • Gruppebaseret e-læring, hvor deltagerne samles fysisk i mindre grupper, og hvor undervisningen består af en blanding af e-læring og gruppediskussion med en døvblindekonsulent som facilitator

 • Klassisk holdundervisning uden brug af e-læring.

I forbindelse med ansøgningen har CFD Rådgivning udarbejdet en pensumliste med 11 undervisningsemner, som er centrale for kontaktpersoner: 

 • Introduktion til erhvervet døvblindhed
   
 • Introduktion til kommunikation, ledsageteknik og informationstegn, synsbeskrivelse samt tavshedspligt
   
 • Årsager til erhvervet døvblindhed

 • Kontaktpersonordningen  

 • Støtte- og hjælpemuligheder samt hjælpemidler

 • Samarbejde, etik, roller og dilemmaer

 • Synsbeskrivelse og formidling i praksis  

 • Ledsageteknik i praksis og informationstegn

 • Kommunikation i praksis

 • Døvblindhed samt det fysiske og psykiske helbred

 • Livsomstilling, herunder de psykologiske konsekvenser af døvblindhed. 

Fem af emnerne skal behandles som e-læring, to af dem som gruppebaseret e-læring og de sidste fire som holdundervisning.

Formidlingsstrategi skal udarbejdes

En vigtig del af projektet er afprøvning af hele opkvalificeringsforløbet, som skal finde sted til vinter og forår 2020. 

Anden vigtig del af projektet er derfor at udarbejde en formidlingsstrategi, som skal sikre, at landets kommuner får relevant information om tilbuddet og kan tilmelde de kontaktpersoner, som er og bliver ansat i kommunen.

Nye samarbejder og kontakter

Anette Rud Jørgensen er faglig leder af døvblindekonsulenterne og ansvarlig for projektet. Hun siger om det:

”Vi er rigtig glade for, at Socialstyrelsen har vurderet, at det er os, der bedst kan løse denne opgave. Siden kontaktpersonordningens start har døvblindekonsulenterne stået for supervision og undervisning af kontaktpersonerne, og den erfaring sammen med den faglige viden om døvblindhed, vi har, glæder vi os til at sætte ind i de rammer, som er udstukket i Socialstyrelsens projekt.”

Og hun fortsætter:

”De 16 døvblindekonsulenter har, udover en fælles viden, specialkompetencer indenfor forskellige områder såsom CI, syn, hørelse, teknik, mobility, demens, tegnsprog osv. Vi får brug for alle disse kompetencer i udviklingen af opkvalificeringsforløbet.”

Projektet giver også anledning til nye samarbejder og kontakter med eksterne partnere. Anette Rud Jørgensen forklarer:

”Projektet giver os endvidere en spændende mulighed for at prøve at arbejde tæt sammen med en privat ekstern virksomhed. Projektets e-læringsmoduler skal nemlig udvikles i et samarbejde med firmaet Key2Know, der er specialister i digital læring."

"Et andet spændende samarbejde i projektet bliver med den akademiske verden, hvor vi har kontakt til en professor i e-læring fra Aalborg Universitet, som vi ønsker at have med i projektets referencegruppe,” slutter Anette Rud Jørgensen

Vi kommer naturligvis til at fortælle om projektets udvikling over de par næste år her på hjemmesiden. 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker flere oplysninger om projektet, kan du henvende dig til projektleder Ole E. Mortensen på oem@cfd.dk

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning