Spring til indhold
Billede af forskellige farveblyanter, som ligger i en cirkel med spidserne mod hinanden

14-02-2017  |  CFD om forbud mod diskriminering: Endelig!

En af de bedre nyheder i sidste uge var oplysningen om, at der nu skal arbejdes for at indføre et forbud mod diskriminering på grund af handicap. CFD hilser det varmt velkommen.

I øjeblikket eksisterer der i Danmark forbud mod diskrimination på grund af race, køn, religion, seksuel orientering og etnicitet, men hidtil har det kun været forbudt at diskriminere på grund af handicap på arbejdsmarkedet. Det skal ændres nu.

Børne- og socialminister Mai Mercado udtalte i den forbindelse:

"Med forslaget sender vi et stærkt signal: Vi accepterer ikke, at mennesker med handicap bliver diskrimineret. Jeg er stolt af, at vi nu tager skridtet mod et generelt forbud."

Glade tilkendegivelser

Nyheden affødte en strøm af glade tilkendegivelser, blandt andet fra Institut for Menneskerettigheder, som i længere tid har fokuseret på emnet.

Og formanden for Danske Handicap Thorkild Olesen udtalte på forbundets hjemmeside:

"Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der gennem de sidste mange år har arbejdet for diskriminationsforbuddet. Mange af jer er stået frem i medierne med personlige historier, og det kan være hårdt. Men det har virkelig rykket noget politisk."

Manglende tilgængelighed ikke omfattet

Samtidig slog Thorkild Olesen dog lidt koldt vand i blodet: 

"Alle problemer bliver selvfølgelig ikke løst med det kommende diskriminationsforbud. Tilgængelighed er for eksempel ikke med i forbuddet, men det vil vi fortsat kæmpe for ad mange forskellige veje."

I Sverige, for eksempel, blev også manglende tilgængelighed omfattet af deres diskriminationslov for et par år siden.

Men arbejdet med loven skal først til at starte for alvor nu, så ingen ved på nuværende tidspunkt præcis, hvordan loven egentlig kommer til at se ud, hvad den kommer til at omfatte, og hvordan overtrædelser af loven skal forvaltes.

På tide at Danmark kommer på banen

Også på CFD er nyheden blevet mødt med glæde. Trine Tangsgaard, Chef for CFD Rådgivning, siger:

"Jeg hilser det virkelig velkommen, og jeg synes, at det er et meget vigtigt skridt i den rigtige retning. Jeg må også sige, at jeg synes, at det er på tide, at Danmark kommer på banen her, så vi får et diskriminationsforbud, der er vedtaget ved lov på samme måde, som det for flere år siden er blevet det i de andre skandinaviske lande."

Og hun fortsætter:

"Samtidig deler jeg også Thorkild Olesens synspunkt om, at kampen for øget tilgængelighed skal fortsættes. Tilgængelighed er så essentielt for at give mennesker med handicap mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med alle andre, så det må være det næste skridt."

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning