Spring til indhold
Forsiden på årsrapporten - turkis baggrund med hvid skrift.

03-05-2017  |  CFD's årsrapport 2016

Årsregnskabet for 2016 viser, at CFD omsatte for 297,7 mio. kr. Det er en stigning på 5,4 mio. kr. (1,9 %) i forhold til året før.

Årets resultat blev på 11,8 mio. kr. I 2016 har der været væsentlig større aktivitet på CFD og dermed flere indtægter end budgetteret, og driftsresultatet blev derfor kr. 6,8 mio. højere end budgetteret.

CFD’s chef Bruno Madsen siger om årets resultat:

”Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at der har været større aktivitet end forventet. Det betyder jo, at der er flere, der har benyttet sig af vores servicetilbud. Og hvad angår selve resultatet, er vi også tilfredse. Overskuddet giver os mulighed for at udvikle vores tilbud og øge kvaliteten af dem til gavn for vores målgrupper."

Eksterne indtægter

CFD’s eksterne indtægter kom fra disse områder:

 • 60 % fra dag- og døgntilbud 
 • 20 % fra tolkeområdet
 • 12 % fra rådgivningsområdet
 • 7 % fra støttecentrene og bofællesskaber
 • 1 % fra ”andet”

Resultat for de enkelte områder

 • Dag- og døgnområdet: Omsætning 179,3 mio., samlet underskud 100.000 kr.
 • Støttecentre og bofællesskaber: Omsætning 19,8 mio. kr., samlet overskud 100.000 kr. 
 • Rådgivning: Omsætning på 34,5 mio. kr., samlet overskud på 1,8 mio. kr. 
 • Tolkeordningen: Omsætning 60,4 mio. kr, samlet underskud 200.000
 • Øvrige aktiviteter (bl.a. HR, administration og it): Samlet overskud på 3,8 mio. kr. 

Andet småt og godt fra årsrapporten 2016

 • CFD havde 524 medarbejdere (i alt 468 årsværk) – heraf anslået 60 døve kolleger.
 • Der var et gennemsnitligt sygefravær på 4,21% svarende til næsten 11 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget.
 • Der var 20 % mænd og 80 % kvinder ansat (både på medarbejder- og lederniveau).
 • Den samlede CO2-udledning var på 711 tons (1,5 tons per medarbejder), fordelt på 49 % fra el, 22 % fra biltransport og 29 % fra varme. 
 • Ledelsen af CFD skønner, at CFD for nuværende ikke er præget af korruption på nogen måder.
 • CFD Sociale Tilbud havde 105 døgnpladser og 111 dagpladser.

Download årsrapporten som pdf.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning