Spring til indhold
Nærbillede af siderne i en bog, der er halvt slået op

18-01-2019  |  CFD's Ole Wøssner anmelder bog om ledelse

Ole Wøssner, virksomhedsleder i CFD’s Døvblindehuset, har anmeldt en ny bog om ledelse ud fra sit perspektiv som virksomhedsleder i et socialt tilbud.

Den amerikanske HR-ekspert Stephen Drotter har skrevet bogen Performance Pipeline, som har undertitlen ”Opnå den rette præstation på alle ledelsesniveauer”.

På hjemmesiden Seminarer.dk anmelder Ole Wøssner Drotters bog, som ifølge forlaget kan hjælpe ledere på alle ledelsesniveauer med at opnå succes i et komplekst organisatorisk miljø.

Syv forskellige ledelsesniveauer

Den beskæftiger sig indgående med de ikke mindre end syv forskellige ledelsesniveauer, der kan være i en organisation. Og Ole Wøssner indrømmer, at hans første reaktion var, at han blev lidt i tvivl om relevansen af en sådan bog for hans virke som leder for omkring 60 ansatte i Døvblindehuset, som er et døgn- og dagtilbud for voksne med medfødt døvblindhed.

Men som han skriver: ”Kunsten som leder er jo ofte at oversætte større teoretiske modeller til egen praksis og tænke dem ind i egen virksomhed og kontekst, så jeg gik efter en let tøven i gang med at læse…”

To hovedteser fangede

Og det var han glad for. Især to af Drotters hovedteser i bogen fangede ham, nemlig:

  • At mange ledere udføre arbejde som egentlig hører til på et underliggende ledelsesniveau – og at dette ikke altid er selvforskyldt med skyldes at hele organisationen har ubalance i ledelsesopgaverne, således at beslutninger ikke bliver taget af de relevante ledere på det relevante niveau
  • At virksomheden må anlægge et systemisk syn på kunderne, forstået på den måde, at man hele tiden må være parat til at ændre på beslutningskompetencerne afhængig af den kontekstuelle situation – at virksomheden skal afbureaukratiseres, så lederne får handlekraft til at skabe nyt og omsætte deres visioner.

Ole Wøssner afslutter sin anmeldelse med følgende konklusion:

"Bogen og Drotters model kan give god mening, og som han selv skriver i det afsluttende kapitel, så skal man skræddersy en Performance Pipeline til sin egen virksomhed med eget sprog og terminologi, ligesom hans model er et kontekstuelt værktøj, der altid skal tilpasses en given situation og omverden – og dette gør modellen elastisk, fleksibel og derfor sikkert brugbar, også i en dansk velfærdspraksis."

Læs hele anmeldelsen her.

 

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning