Spring til indhold
En borger og en pædagog sidder og taler sammen på tegnsprog foran en computerskærm

13-08-2020  |  Faglig artikel: Digital dannelse for borgere med særlige behov

Digital kommunikation, NemID, e-Boks, Facebook, YouTube – det digitale er overalt. For at give brugerne i Dagtilbud Søborg det bedste udgangspunkt for at kunne begå sig, arbejder vi målrettet med digital dannelse.

På CFD spiller IT-værkstedet og IT-undervisningen en vigtig rolle i arbejdet med digital dannelse. Brugerne er begejstrede over de sociale medier, og de er meget nysgerrige efter at forstå de forskellige tjenester, som de støder på, når de bevæger sig i den digitale verden.

Dannelse og verdensmål #10

Socialpædagog, Keld Christensen, står i spidsen for IT-værkstedet og IT-undervisningen og han fortæller, at der lægges meget arbejde i at forklare brugerne om de konsekvenser, det kan have, når de er på internettet og når de f.eks. deler ting på et socialt medie.

Elementer af dannelse bygger på evnen til at forholde sig kritisk til sine omgivelser og sin egen ageren. Det er også tydelige elementer i CFD’s syn på, hvad digital dannelse er for en størrelse. 

CFD har fokus på FN’s verdensmål og arbejder strategisk med målene, blandt andet #10 om mindre ulighed.

”Ved at sikre, at de har styr på, hvad de laver, øger vi ligheden og giver dem flere handlemuligheder,” siger Keld Christensen.

Du kan læse artiklen her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning