Spring til indhold
Syv hænder holder i en stor rød puslespilbrik.

29-09-2016  |  Faglig artikel: Frit valg - hvorfor er det så vigtigt?

I den seneste artikel fra Tolkebooking stilles der skarp på det frie valg. Hvad betyder det for tolkemarkedet, og hvorfor det egentlig er så vigtigt? Og frit valg af hvad?

Chef for CFD Tolkebooking, Sussi Kongshøj Wilson, indleder sin artikel med at beskrive sine egne første oplevelser som tolk. Det var i tiden før tolkeuddannelsen blev oprettet, og som hun skriver, så var hun opdraget af døve med stærke personligheder. Hun forstod nødvendigheden af tolkens neutralitet og tolkens rolle som et redskab.

En faglig problematik?

I dag oplever hun, at situationen er en anden.

"Vi har et meget stort antal leverandører, og der kan være mange grunde til, at  man ønsker en bestemt leverandør - men er det så valget af leverandør eller valget af den specifikke tolk, der er betydningsfuldt, og hvad er det, der har ændret sig? Hvorfor er den tætte tilknytning blevet så vigtig? Er det en faglig problematik - at mange døve oplever, at kun ganske få tolke kan tolke tilfredsstillende?"

Du kan downloade artiklen her

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning