Spring til indhold
Fotografi med mennesker, der undervises i forflytning. To undervisere.

14-05-2018  |  Fagligt fokus på forflytning

Forflytning af borgere i CFD’s sociale tilbud er en stadig mere kompleks opgave, som kræver et særligt fagligt fokus.

Derfor har fire terapeuter på CFD taget initiativ til intern vidensopkvalificering af det pædagogiske personale.

”Vi terapeuter har gennem en længere årrække oplevet, at der er et stigende behov for vejledning i forhold til forflytninger. Vi ønsker derfor at lave en mere struktureret undervisning, så det ikke hver gang bliver ad hoc eller akut undervisning. Det er utilfredsstillende for os og pædagogerne,” forklarer Rie Holstein Ipsen, der er fysioterapeut på CFD.

Forflytning handler om teknikker, som du kan bruge, hvor du trækker, ruller, støtter og skubber en borger fremfor at løfte vedkommende. 

Fokus på arbejdsmiljø og borgerens livskvalitet

Sammen med Charlotte Skjoldman og Mette Halskov Aaen, der begge er ergoterapeuter, og fysioterapeut Nina Sophie Rudolph har hun strikket et program sammen, der munder ud i, at de forskellige tilbud får hver deres forflytningsressourcepersoner.

Borgergruppen på CFD har gennem den seneste årrække udviklet sig til at blive en ”tungere” og mere plejekrævende målgruppe. Gruppen bliver ældre, og terapeuterne ser fremadrettet, at behovet for vejledning af forflytningsopgaver bliver større og større.

”Vi ønsker at passe på arbejdsmiljøet og skabe et godt udgangspunkt for at få en god og sund forflytningskultur på hele CFD Sociale Tilbud,” er et af argumenterne fra terapeuterne for, hvorfor det er et vigtigt fokus. 

Teraputerne ønsker således, at komme dårlige vaner og en uhensigtsmæssig forflytningskultur, som kan være til skade for den enkelte medarbejder og borgeren, til livs.

Uddannelsesforløb

Tidligere på måneden satte de fire terapeuter et uddannelsesprogram i gang, som skal strække sig over tre gange. Det skal munde ud i, at der er på alle CFD’s sociale tilbud er særlige ressourcepersoner i forhold til forflytning.  

Fokus er på:

  • at forebygge arbejdsskader
  • at give borgerne en bedre oplevelse af forflytninger og derved øge deres livskvalitet
  • at give mulighed for at oprette en gruppe af ressourcepersoner, som kan genere viden videre ud i organisationen. Vi underviser ressourcepersonerne og ressourcepersonerne tager viden med ud i de enkelte afdelinger, at genere nogle generelleretningslinjer og en generel forflytningskultur på CFD Sociale Tilbud.
  • at genere nogle generelle retningslinjer og en generel forflytningskultur på CFD Sociale Tilbud.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning