Spring til indhold
Logoet for FN's internationale handicapdag

03-12-2019  |  FN's internationale handicapdag

3. december er den internationale handicapdag, hvor man verden sætter fokus på mennesker med funktionsnedsættelser.

Dagen blev indstiftet af FN i 1992. Det overordnede formål med dagen er at skabe opmærksomhed om og fremme forståelsen af handicapspørgsmål, og bakke op om bedre rettigheder og forhold for mennesker med funktionsnedsættelser i hele verden.

Hvert år har dagen sit eget tema. I år er overskriften for dagen "Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking action on the 2030 Development Agenda".

På dansk: "Fremme af deltagelse og lederskab blandt personer med funktionsnedsættelse: handling på baggrund af 2030-dagsordenen". (Se tidligere års temaer her)

2030-dagsordenen består af de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget af FN's medlemslande i 2015. 

Fokus på børn og unge

I Danmark markerer Danske Handicaporganisationer (DH) dagen og har valgt at sætte fokus på, at børn og unge med funktionsnedsættelser skal med i fællesskaber.

Det sker under sloganet "Alle skal med i fællesskabet – ikke mindst børnene."

I forbindelse med dagen offentliggør DH en ny, stor undersøgelse af børn og unge med funktionsnedsættelsers deltagelse i sociale fællesskaber i skole og fritid.

Endvidere afholder lokale DH-afdelinger egne arrangementer, hvor der blandt andet vil blive uddelt handicappriser til lokale ildsjæle, der gør en forskel for mennesker med funktionsnedsættelser.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning