Spring til indhold
Billede af mange nationers flag

21-02-2017  |  FN's internationale modersmålsdag

I dag, den 21. februar, fejrer man for 17. gang FN's internationale modersmålsdag for at skabe opmærksomhed om sproglig og kulturel mangfoldighed og flersproglighed.

Datoen den 21. februar er valgt på en tragisk og voldsom baggrund. På denne dag i 1959 skød politiet mod studerende, der demonstrerede for anerkendelse af deres sprog bengali som et af de to nationale sprog i det daværende Pakistan. Flere studerende blev dræbt.

Da FN 40 år senere valgte at indstifte en årlig modersmålsdag, blev denne dato valgt.

Årets tema

Hvert år har dagen et særligt tema, og temaet for i år er "flersproglig undervisning".

FN kobler årets tema sammen med deres mål om en bæredygtig fremtid. De skriver på deres hjemmeside om dagen:

"For at fremme en bæredygtig udvikling skal elever have adgang til undervisning i deres modersmål og på andre sprog. Det er gennem beherskelse af førstesprog eller modersmål, at de grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og talforståelse erhverves. Lokale sprog, især minoritetssprog, bærer kulturer, værdier og traditionel viden, og dermed spiller en vigtig rolle i at fremme en bæredygtig fremtid.

Vigtigt at værne om tegnsprog

Tegnsprog er et eksempel på et sådant minoritetssprog.

Anne Vikkelsø, chef for HR, siger i den forbindelse:

"Det er vigtigt, at vi på CFD er med til at værne om tegnsprog, som er langt de fleste af vores borgeres modersmål. Det er gennem tegnsprog, at vores borgere bliver herrer i eget liv."

 I 2005 var temaet for dagen i øvrigt tegnsprog og punktskrift.

Læs mere på FN’s hjemmeside eller på wikipedia (begge dele på engelsk)


Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning