Spring til indhold
Modelfoto på hvid baggrund af to par hænder der taler tegnsprog.

21-10-2016  |  Ny metode til at måle tegnsprogskompetence

Nu foreligger der en europæisk standard til at måle, hvor kompetent en person er til tegnsprog.

Standarden er en af en række standarder udviklet til at vurdere en persons færdigheder på et bestemt sprog. 

Standarderne er udviklet af Det Europæiske Center for Moderne Sprog, som er en institution under Europarådet.

De kaldes CEFR-standarder, som er en forkortelse for Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. 

Ud fra nogle kriterier om, hvilken type samtaler man kan indgå i, kan man placere sprogbrugere på seks forskellige niveauer afhængig af deres kompetence. 

Seks niveauer

De seks niveauer er: Basic User 1 + 2, Independent User 1 + 2 samt Proficient User 1 + 2. 

Hvis du er Basic User 1 (laveste niveau i skalaen), kan du f.eks.

  • præsentere dig selv og tale om personlige detaljer som hvor du bor, dine venner og familie, og ting du ejer

  • kommunikere på en enkel måde forudsat at den person, du taler med, taler langsomt og tydeligt og i øvrigt hjælper dig med at forstå

Hvis du er Proficient User 2 (højeste niveau i skalaen), kan du f.eks.

  • med lethed forstå så godt som al tegnsprog, du møder 

  • udtrykke dig selv spontant, meget flydende og præcist og skelne mellem finere betydningsnuancer selv i de mest komplekse situationer

Den europæiske standard for tegnsprogskompetence er resultatet af projektet PRO-Sign, som løb fra 2012 til 2015. Det har fokuseret specielt på tegnsprogskompetence i professionelle sammenhænge, som på tegnsprogs- og tolkeuddannelser.

Og nu foreligger altså en beskrivelse af de forskellige niveauer af tegnsprogskompetence i lighed med de øvrige standarder i Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Se beskrivelsen af de seks niveauer her.

Download projektrapporten her.

Læs mere på Det Europæiske Center for Moderne Sprogs hjemmeside.

Relaterede nyheder

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning