Spring til indhold
To par hænder, der tilsammen danner ordet TOLK med håndalfabetet

03-10-2017  |  Ny udbudsrunde om social tolkning

Hvem skal levere social tolkning til døve, døvblinde og hørehæmmede borgere fra den 1. januar 2018? Det skal en udbudsrunde nu afgøre.

Social tolkning er den type tolkning, som ikke dækkes af princippet om sektoransvar.

Sektoransvar betyder, at en offentlig myndighed, der tilbyder borgerne en ydelse, skal sikre, at dette tilbud også er til rådighed for borgere med funktionsnedsættelser – for eksempel ved at betale for tolkning (se mere om sektoransvar i dette notat).

172 mio. kroner

Social tolkning kan således foregå i mange forskellige situationer, fra lægebesøg over møder i banken til deltagelse i fritidsaktiviteter - og meget mere. Det kan være i form af både tegnsprogstolkning - også i taktil form - og skrivetolkning.

Nu skal et udbud afgøre, hvilke firmaer der i de næste to år skal levere social tolkning via Den Nationale Tolkemyndighed, som administrerer ordningen.

Der er tre kriterier, der spiller ind, når tilbuddene skal vurderes:

 • Pris (vægter 40%)
 • Efter- og videreuddannelsetilbud for anvendte tolke (vægter 40 %)
 • Tolkenes erfaringstid (vægter 20%).

Der er afsat ialt 172 mio. kroner til ordningen.

CFD mellem de fire første

CFD Tolkebooking ligger mellem de fire første på den aktuelle liste over leverandører af tegnsprogstolkning i alle fem områder af landet. 

I forbindelse med det nye udbud skriver Sussi Kongshøj Wilson, chef for CFD Tolkebooking, på CFD’s facebookside:

”Det ligner på mange måder det seneste udbud – det er således ikke alene prisen, der vægter, men også tolkenes adgang til efteruddannelse, og deres anciennitet. Men der er nogle ændringer. For eksempel er den tilladte maksimumpris sat ned, og der er sat loft over, hvor mange timer, tolkene må tolke ugentligt. Vi er gået i gang med at analysere de forhold, som har betydning for det tilbud, som vi sender.”

Kan bevilges på tre måder

Social tolkning kan bevilges på en af tre måder: som tidsubegrænset tolkning, som puljetimer, eller betalt via en personlig timebank. Hvilken kasse, der betaler, afhænger af tolkningens art. 

Tidsubegrænset tolkning dækker aktiviteter, som er nødvendige for, at personer med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Det er for eksempel lægebesøg, samtaler med fagforening, bank eller advokat, kirkelige handlinger og møder i handicaporganisationer.

Ni puljer

Herudover er der ni puljer, indenfor hvilke der bevilges tolkning, som om det var tidsubegrænset tolkning (så længe der er penge i puljen).

Puljerne dække følgende områder:

 • Større private fester (barnedåb, konfirmation, runde fødselsdage, studenterfest o.lign.)
 • Mindesamvær ved begravelser, dvs. gravøl, begravelseskaffe osv.
 • Private sundhedstilbud, som fødselsforberedelse, fysioterapi, diætist, ultralydsscanning o.lign.
 • Handicappolitisk arbejde i udlandet eller deltagelse i internationale idrætsstævner i udlandet
 • Deltagelse i fritidsaktiviteter i en sæson
 • Tolkning under ledsagelse af døvblinde til aktiviteter
 • Hørehandicappede forældre, der har behov for tolk i forhold til deres børn, for eksempel ved børnefødselsdag, klasseoptræden eller fodboldtræning
 • Tolkning i en kortere periode i forbindelse med pludseligt opståede forhold, hvis man har opbrugt sin timebank (se nedenfor)
 • Sociale tolkninger i forbindelse med en videregående uddannelse, som faglige RUS-ture og deltagelse i sociale aktiviteter som fester

Læs mere om reglerne for puljetimer her.

Timebank

Personer, som er døve, har syv timer årligt i deres timebank, mens personer med døvblindhed har 20 timer i banken.

Disse timer kan bruges til tolkning ved sociale aktiviteter, som ikke er dækket af tidsubegrænset tolkning eller af en pulje. Det kan for eksempel være i forbindelse med udstillinger, foredrag, museumsrundvisning og biografture.

Frist for indsendelse af tilbud er 6. november, og vi forventer en afgørelse i løbet af november. 

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning