Spring til indhold
Foto af CFD Glostrups vindue hvor navnet står med store bogstaver

22-02-2018  |  Nye tider og nye tilbud fører til nyt navn

21. februar 2018 - på FN's internationale dag for modersmål - skiftede CFD’s Støttecenter Hovedstaden navn til CFD Glostrup.

CFD Glostrup har - ligesom deres CFD-kolleger i Nyborg Støttecentret for Døve og Bo- og Naboskab for Døve - et tilbud på tegnsprog til personer, som har brug for pædagogisk støtte i eget hjem eller andre typer af støtte.

Tilbuddet retter sig mod personer, der er døve, døvblinde, eller som har et betydeligt høretab, og som for eksempel kan have autisme, ADHD, psykiatriske problemer eller andre vanskeligheder. Målet er, at den enkelte får så selvstændig en tilværelse som muligt.

Oprettet i 1991

Støttecenter Hovedstadens historie går tilbage til 1991, hvor CFD (som dengang hed Institutionen for Døve) oprettede sit første støttecenter i Hundige.

Tre år senere blev yderligere et støttecenter etableret i Husum, og i 2011 flyttede de to støttecentre sammen i Glostrup under navnet Støttecenter Hovedstaden.

På det seneste har Støttecenter Hovedstaden dog udvidet deres aktiviteter så meget udover det traditionelle støttecentertilbud, at de ikke længere syntes, at støttecenternavnet passede helt. 

Derfor besluttede man efter en proces, som både involverede medarbejdere og borgere, at ændre navnet til CFD Glostrup.

Afsløret på FN's internationale dag for modersmål

Navnet blev offentliggjort ved en reception i går, den 21. februar, som også er FN’s internationale dag for modersmål. På denne dag fejrer man hvert år de mange minoritetssprog, som tales verden over.

Og eftersom tilbuddene i CFD Glostrup baserer sig på tegnsprog, som jo også er et minoritetssprog, syntes virksomhedsleder Hanne Steen og stedfortræder Jesper Rivera Ditlevsen, at det var en passende dag for afsløringen.

Læs mere om CFD Glostrups tilbud her.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning