Spring til indhold
CFD's kontorbygning i Søborg med et stort CFD logo på gavlen

07-01-2022  |  Nyt år – ny ledelsesorganisering på CFD

En chef bliver til direktør. En ny mand står i spidsen for CFD Rådgivning, Udvikling og Viden og fra den 1.3. eller senest den 1.4. står en ny person i spidsen for CFD’s Sociale Tilbud. De kommer sammen til at udgøre CFD´s strategiske ledelse.

Samtidigt har vi på CFD set os nødsaget til at lukke CFD Tolkebooking med udgangen af februar. Forandringens vinde blæser, og det har givet anledning til også at se på en ny ledelsesorganisering.

Efter en grundig debat og forberedelse i bestyrelsen, i chefgruppen og i samarbejdssystemet er den strategiske ledelse på CFD blevet reorganiseret, så den i dag består af en direktør og de to chefer for henholdsvis CFD Rådgivning, Viden og Udvikling og for Sociale Tilbud. Tidligere var der fem chefer i den øverste ledelse.

”Driftsmæssigt kommer vi til at have en helt ny form, fordi vi jo desværre må nedlægge et af vores tre driftsområder, CFD Tolkebooking. Dette gav anledning til at se nærmere på, den øverste ledelse af CFD set i forhold til vores strategiske udvikling i de kommende år,” fortæller Kurt Faber-Carlsen, der er per 1.1.2022 har skiftet sin cheftitel ud med titlen som direktør for Fonden CFD.

Strategisk ledelse og samarbejde med chefer og ledere

CFD’s strategiske ledelse får ansvaret for de strategiske udviklingsspor i strategiplanen Udsyn, hensyn og fremsyn, de borgerrettede ydelser, økonomisk indtjening og personaleledelse.

Samtidig etableres CFD's chefforum, der består af de tre personer fra CFD's strategiske ledelse samt vores chefjurist og administrationschef. I chefforummet vil der være fokus på idéudvikling, perspektivering af synspunkter og sparring med CFD's strategiske ledelse

Derudover etableres CFD's drifts- og udviklingsledergruppe, som består af vores seks virksomhedsledere fra Sociale Tilbud, teamlederen fra Tværfagligt Team og tre faglige ledere fra Rådgivning, Viden og Udvikling. Denne ledergruppe er en vigtig decentral udviklingsledelseskraft i tæt samspil med CFD's chefforum og herunder CFD's strategiske ledelse. 

”Vi er en stor velfærdsorganisation, og vi har som mål at inddrage alle niveauer af organisationen og styrke det tværfaglige samarbejde bl.a. med henblik på at levere de bedst kvalificerede ydelser til de borgergrupper, vi servicerer. Den fremtidige organisering forsøger at omfavne dette, og jeg glæder mig rigtig meget til at se dette folde sig ud, i de år der kommer,” siger Kurt Faber-Carlsen.

Og skulle du have lyst til at være en del af CFD’s strategiske ledelse, så er stillingen som chef for Sociale Tilbud netop slået op. Se mere her

CFD´s ledelse refererer til bestyrelsen for CFD, som er CFD´s øverste myndighed. Bestyrelsesformanden er personligt valgt af bestyrelsen.

I bestyrelsen er der repræsentanter fra Danske Døves Landsforbund, Høreforeningen og Decibel, det private forretningsperspektiv samt Gladsaxe Kommune, Danske Regioner og VIVE. Foreningen Danske DøvBlinde og medarbejderne har observatørposter i bestyrelsen.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning