Spring til indhold
Forsiden af Årsrapport 2017 - rød med hvid skrift

18-04-2018  |  Året 2017 på CFD

CFD’s årsregnskab for 2017 viser både stigninger og fald.

CFD's årsrapport for 2017 er nu tilgængelig. Her er nogle centrale tal om året, der gik, på CFD: 

CFD omsatte for 290,1 mio. kroner – et fald på 2,6% i forhold til 2016, og årets resultat blev på 10,2 mio. kroner, mod 11,8 mio. året før.

Der var større aktivitet end beregnet på Sociale Tilbud, og derfor blev resultatet fire mio. kroner højere end budgetteret.

Antallet af døgnpladser var 109 – en stigning på fire i forhold til 2016. Døgnpladserne findes på Oktobervej (Søborg), Unohuset (Søborg), Egebækhus (Nærum), Døvblindehuset (Nærum) og Skaboeshusevej (Nyborg). 

Antallet af dagpladser var 113 – en stigning på to i forhold til 2016. Dagpladserne findes på Dagtilbud-Søborg med Døves Aktivitetscenter (Søborg) og Døves Vaskeri (Søborg), Egebækhus (Nærum), Døvblindehuset (Nærum) samt Skaboeshus (Nyborg).

CFD’s største driftsområde Sociale tilbud stod i 2017 for 69% af de samlede indtægter. CFD’s to andre hovedområder, Tolkebooking og Rådgivning, stod for hhv. 18 og 12% af indtægterne. Den sidste procent kom fra CFD’s øvrige eksterne aktiviteter.

462 årsværk

Antallet af årsværk var 462, seks færre end i 2016. (Et årsværk svarer til en medarbejder ansat på fuld tid.) Kompetenceudvikling prioriteres højt på CFD, og i 2017 udgjorde omkostningerne til ekstern kompetenceudvikling i gennemsnit 5061 kr. per årsværk - i alt 2,34 mio.

Kønsfordelingen både blandt medarbejdere og i ledelsen var på ca. 22% mænd og 78% kvinder.

CFD’s miljøregnskab viser, at CO2-udledningen fra CFD’s aktiviteter i form af varmeforbrug, elforbrug og biltransport faldt med 46 ton i forhold til sidste år.

Tilfredsstillende resultat

CFD’s bestyrelse vurderer årets resultat som tilfredsstillende, og Kurt Faber-Carlsen, chef for CFD, er enig.

Han siger: "På CFD har vi opmærksomhed på tre områder, nemlig kvaliteten af vores ydelser, vores nuværende og vores fremtidige målgrupper. Det er afgørende for en fortsat solid økonomi trods udfordringer på tolkeområdet. Og så synes jeg naturligvis, at det er positivt, at regnskabet også afspejler, at CFD fortsat har et tydeligt fokus på miljøpåvirkninger samt på medarbejderne, der er CFD´s vigtigste ressource"

Download CFD's årsrapport 2017 som pdf

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning