Spring til indhold
Nærbillede af Ole Wøssner, ny chef for CFD Rådivning. Han sidder foran en abstrakt plakat, hvor der står skønheder lige i Oles hovedhøjde.

15-12-2021  |  Ole fra skoven er rykket ind til byen

På et hjørnekontor i kontorbygningen i Søborg er en ny medarbejder rykket ind. Han plejer at sidde ”i skoven”, som han selv siger, men nu er har altså rykket til mere urbane omgivelser for at stå i spidsen for CFD Rådgivning.

Ole Wøssner kender vi bedst som leder af Døvblindehuset i Nærum og som ham med de lange spændende artikler, hvor han dykker dybt ned i faglige og til tider underfundige elementer af det meget specialiserede område, som medfødt døvblindhed er. 

CFD skal definere sig på ny
Men Ole har også et godt øje til rådgivningsområdet, og det har han egentlig haft længe. Da stillingen som chef for Rådgivning blev slået op i 2016, gjorde han sig også sine overvejelser og var nysgerrig. Han valgte dog at blive i skoven, og der har han været de sidste 14 år. Men hvad er det så, der gør, at Ole nu sidder som chef for CFD Rådgivning? Det gør han, fordi han ser en spændende strategisk udfordring foran sig, som han gerne vil være med til at præge.

”CFD skal i fremtiden klare sig uden Tolkebooking, og det betyder, at organisationen på ny skal definere sig selv, og chefen for CFD Rådgivning kommer til at få en helt væsentlig position i den øverste strategiske ledelse” forklarer Ole.

”Det er da vanvittigt spændende, og jeg ønsker at være en del af det overordnede strategiske arbejde, som jeg på virksomhedsplan har haft stor succes med i Døvblindehuset.” 

Han peger blandet andet på det vidensspor, som er blevet en del af CFD Rådgivning. ”I de sidste fem år, siden stillingen blev slået op, er hele videnssporet bygget på og det, synes jeg, er enormt spændende. Jeg er allerede nu efter så kort tid blevet bekræftet i, at vi skal den vej,” siger han. 

Han er meget opmærksom på, at viden ikke er meget værd i CFD, hvis ikke det bliver omsat til handlinger i praksis. Så det ser han som en af sine fremmeste opgaver.

”Vi skal ikke bare sidde herinde og lave viden og fine rapporter uden, at der rent faktisk er et tilbageløb. Det skal der jo være. Årsagen, til at vi har fokus på viden, er jo, at vi skal blive klogere på vores praksis, når vi yder rådgivning, og når vi udvikler vores tilbud til gavn for hele rådgivningsområdet, borgerne og CFD.”

Ole Wøssner peger på rapporten om unge med Usher, som videns- og udviklingsenheden i CFD Rådgivning har udarbejdet i partnerskab med eksterne kolleger fra Aalborg (ISHD) – den skulle gerne komme til at få indflydelse på det rådgivningstilbud, som vi tilbyder de unge.  

Pædagogik og rådgivning skal bindes sammen

Ole har stor lyst til at arbejde med strategi og styring af CFD, og han har allerede tænkt så vidt, at han gerne præsenterer sit syn på et potentielt CFD nogle år ud i fremtiden.

Et af hans fokusområder som ny områdechef er udviklingen af nye forretningsområder og allerede i sin ansøgning nævnte han, at han ser muligheder for at knytte pædagogikken og rådgivningen sammen. 

”Min indsigt i sociale tilbud vil jeg bruge til at skabe mere sammenhængskraft imellem de to indtægtsben, som CFD’s sociale tilbud og rådgivningen er. Det er min oplevelse, at vi ikke har været gode nok til at samarbejde på tværs af benene. Jeg ser en fremtid i CFD, hvor vi skaber denne faglige sammenhængskraft, og hvor medarbejderne på naturlig vis kontakter hinanden for at få faglig sparring eller udvikle ny viden eller projekter,” forklarer han og understreger, at han ikke kun tænker på videns- og udviklingsenheden i CFD Rådgivning, på kommunikation eller på tværfagligt team. Nej, han tænker faktisk også på pædagoger og konsulenter. 

Med et smørret grin fortæller Ole, at det ved jobsamtalen kom frem, at nogen faktisk var bekymrede for, om han nu ville lægge sin ”store tunge pædagogiske hånd” på rådgivningsområdet. Det har han ingen planer om, men han har en stor opmærksomhed på, at de to områder kan lære noget af hinanden, fordi Rådgivning er solidt forankret i den socialfaglige viden.

”Jeg ser det som min opgave at undersøge muligheden for at bringe noget pædagogik ind i rådgivningen, men også at gøre rådgivningen interessant for det pædagogiske, sociale område. Præcis hvordan har jeg ikke sat mig fast på.” 

Hvordan hjælper vi omgivelserne til at forstå?

Selv om der ofte er fart over feltet, når Ole rykker ud, så kan han også godt lide at vende og dreje ting og se dem i forskellige sammenhænge. Og han synes, at der måske nok er noget, som trænger til et eftersyn på Rådgivning. Og det har noget med titler at gøre.

Han mener, at det kan være svært at forstå, hvad en konsulent for borgere med betydeligt høretab egentlig tilbyder. Derfor er han interesseret i, hvordan vi kan hjælpe omgivelserne; borgere, samarbejdspartnere og konkurrenter til at forstå, hvad der ligger i vores rådgivningstilbud.

”Hvordan hjælper vi omgivelserne til at forstå, hvad det er, vi laver? Måske skal vi i høretabsområdet hedde socialfaglige konsulenter. Måske det er et vigtigt element at have med? Jeg kunne godt tænke mig, at vi bliver helt tydelige og transparente om, hvad det er, vi tilbyder. F.eks. når vi bevæger os ind på høretabsområdet, så er det vigtigt, at vi er tydelige omkring, hvad vi tilbyder, i vores ønske om at samarbejde og danne partnerskaber – også med Kommunikationscentrene,” understreger han. 

Dette er dog foreløbig kun en hurtig tanke, som selvfølgelig også skal give mening og drøftes med de faglige ledere og områdets konsulenter.

Ole Wøssner har allerede et godt og solidt samarbejde med ISHD – Institut for syn, hørelse og døvblindhed – fra sin tid i Døvblindehuset, og han har tænkt sig fortsat at dyrke det samarbejde, fordi han ser muligheder i det, selvom han nu står i spidsen for rådgivningsområdet. Og så ser han frem til at mødes med brugerorganisationerne DDL og FDDB, som er organisationer, som han ikke er vant til at samarbejde med. I Døvblindehuset var det i høj grad forældrene, som repræsenterede deres børn, og de var ikke organiseret i en forening, så Ole ser frem til også at engagere sig i det samarbejde. 

”Eller partnerskab, som vi jo kalder den slags nu til dags – også i vores strategi, som jo i øvrigt allerede er ved at folde sig så flot ud både i Sociale Tilbud og i Rådgivning. Ja, velsagtens i hele CFD. Det er lige, som det skal være, og mine ovenstående tanker og ideer skal naturligvis også holdes op imod den overordnede strategi – og måske vigtigst af alt skal det finde genklang i Rådgivning, Viden og Udvikling. Og det samarbejde ser jeg virkelig frem til!” understreger Ole.

OM OLE


1986-1992: Bachelor i Moderne kultur og Kulturformidling v. Københavns Universitet med grunduddannelse i Teatervidenskab
1990-1991: Studier i æstetisk kultur v. Freie Universität i Berlin
1992-1997: 2½ årsværk på kandidatstudie i Mod. Kultur og Kulturform. v. Københavns Universitet
2003-2003: Grundlæggende lederuddannelse, Handelsskolen Ishøj
2004-2006: Diplom i ledelse ved Danmarks Forvaltningshøjskole
2010-2014: Master of Public Goverment – Master i offentlig ledelse ved CBS

Ole er sønderjyde, bor på Amager, er gift med Jannie og i alt har de tre børn på hhv. 29, 18 og 16 år. Ole er engageret i forskelligt bestyrelsesarbejde og så fylder gastronomi godt op i hans fritid. 

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning