Spring til indhold
En masse små mennesker, der forbindes med hinanden af sorte linjer

08-12-2020  |  Samarbejdspartnere med forskelligt fokus

Når CSV Amager og CFD Rådgivning arbejder med borgere med høretab, er to forskellige lovgivninger i spil: Lov om specialundervisning for voksne og Lov om social service.

Det betyder, at tilgangen er forskellig, det faglige fokus er forskelligt – men et samarbejde er oplagt, for borgerne kan meget vel have behov for indsatser fra begge lovområder. 

Derfor lægger CFD Rådgivning vejen forbi CSV Amager for at tale om en yderligere styrkelse af samarbejdet, så de borgere, der både får vejledning og genoptræning det ene sted og socialfaglig rådgivning det andet, sikres den bedste service. 

Vores forskellige fokus på borgeren

CSV arbejder under Lov om Specialundervisning for voksne, og er Københavns kommunes kommunikationscenter. 

De arbejder med områderne syns-, stemme- og hørevanskeligheder, teknik og afasi/hjerneskade. I forhold til høretab kan arbejdet bestå af genoptræning af hørelse efter CI-operation, afprøvning af høretekniske hjælpemidler, høretekniske udredninger på arbejdspladser eller på uddannelser m.m.  Marie Sjølund er en af CFD’s to konsulenter for personer med betydeligt høretab.

Hun peger på, at konsulenterne på CFD har en bred faglig viden på social- og arbejdsmarkedsområdet samt viden om særlige forhold og vilkår i forbindelse med høretab.

”På CFD er vi socialfagligt forankret og arbejder derfor ud fra paragrafferne i Lov om Social Service. Vores tilbud retter sig mod personer, der har et høretab, som påvirker deres liv i et betydeligt omfang, og som har brug for kvalificeret og uvildig socialfaglig rådgivning i forbindelse med arbejde (både fastholdelse og jobsøgning), uddannelse, sociale relationer, personlig trivsel m.m.,” forklarer hun.

Vores fælles fokus på borgeren 

Fælles for CSV og CFD er, at de har et fast fokus på at sikre de bedste rammer og muligheder for borgere med betydeligt høretab. Og derfor vil de også gerne bringe hinandens kompetencer i spil for at nå dertil, at borgerne føler sig bedst muligt kompenseret og rådgivet.

”Sideløbende med genoptræningen hos CSV kan vi sammen med borgeren tage hul på rådgivning om eksempelvis nye uddannelsesmuligheder eller hvordan vedkommende kan komme på arbejdsmarkedet efter en længere pause eller lignende eksempler,” fortæller Marie Sjølund.

Hun håber, at samarbejdet mellem CSV og CFD kan være en model for samarbejde med andre kommunikationscentre i landet. 

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning