Spring til indhold
Fem voksne og to børn sidder om et bord med kaffekopper og soft-ice-bægre.

16-02-2017  |  Støtte til familier med et barn med døvblindhed

Familien omkring et barn med døvblindhed står overfor enorme udfordringer og kan ofte have brug for nye færdigheder og redskaber til at skabe et velfungerende familieliv.

Hvordan tackler man bedst situationen, så alle i familien - både barnet med døvblindhed, forældrene og søskende - kan have det så godt som muligt? Hvilke redskaber og metoder kan man bruge? Det er nogle af de spørgsmål, som man forsøgte at finde svar på i det svenske projekt ”Verktyg för bättra hälsa”, som netop er afsluttet efter næsten tre år.

En central del af projektet har været afholdelse af fem familieweekender. Her har forældre haft mulighed for at lære nogle enkle og brugbare metoder at komme til kræfter igen, få overskud i hverdagen og håndtere stress og belastning gennem blandt andet mindfulness, massage og motion. 

Søskende overses let

Risikoen for, at søskende til børn med døvblindhed bliver overset lidt i dagligdagen, er stor. Men som projektet viser, bærer de ofte på en skjult sorg, som de ikke vil belaste forældrene med – og som derfor vokser sig større. 

En femårig pige, hvis familie var med i projektet, mente således, at det var hende i familien, der var mest ked af, at hendes storesøster har døvblindhed...

På familieweekenderne har børnene haft mulighed for at tale åbent om deres rolle i familien og hvordan de føler – både med andre børn i samme situation og med fagfolk - ligesom der har været en række andre underholdende og adspredende aktiviteter.

Og at det har været godt for børnene, har været meget tydeligt. Maja på 11 år afslutter projektrapporten med følgende udsagn: "Det her har været den bedste weekend i mit liv!"

Bag projektet har stået forældrerådet i den svenske døvblindeorganisation FSDB, og det var finansieret af Allmänna Arvsfonden

Download projektrapporten her.

Tak til Anne Jalakas, Nkcdb for lån af foto.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning