Spring til indhold
Billede af pande med grønsager på et komfur.

04-07-2017  |  Svensk kogebog på tegnsprog på vej

Sverige er verdensmester i kogebøger. Og nu er den første kogebog på tegnsprog på vej. Så småt…

Intet andet land udgiver så mange kogebøger per indbygger som Sverige. Der udkommer mindst en om dagen og har gjort det i adskillige år.

Men hidtil har ingen af dem været på tegnsprog.

Tegnsprog er – som de fleste, der besøger denne hjemmeside nok ved – et selvstændigt sprog, som er helt forskelligt fra dansk mht. leksikon, grammatik, syntaks osv.

Og for personer, som er født døve, giver det ekstra udfordringer i at lære at læse dansk, når man aldrig har hørt sproget talt. 

Filmede instruktioner og tolkning

I Sverige har man taget konsekvensen af dette og skal nu i gang med at udvikle en kogebog på tegnsprog. Kogebogen skal både findes som app og i en webversion. 

Opskrifterne skal vises med trinvise filmede instruktioner, hvor man se hænderne, som laver maden. Og samtidig står der en tegnsprogstolk ved siden af, som tolker opskriften.

"Det overordnede formål med projektet er ganske enkelt at give døve og tegnsprogede personer information på lige vilkår. Kogebogen skal inspirere og gøre det lettere og sjovere for døve at lave mad," siger Margareta Frost-Johansson, som er initiativtager til projektet. 

Men svenske døve madinteresserede må væbne sig med lidt tålmodighed. Den færdige kogebog forventes ikke færdig før om tre år…  

Samarbejde med Sveriges Dövas Riksförbund

Projektet ”Kokbok på teckenspråk” har fået midler af den svenske Arvsfonden og er et samarbejde mellem Hushållningssällskapet Väst, Sveriges Dövas Riksförbund og Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning.

Det er ikke første gang Hushållningssälskapet kaster sig ud i en kogebogsapp.

I 2015 lavede de app’en Matglad (Madglad), som henvendte sig til personer med udviklingshæmning, eller som har problemer med at læse svensk og anvende en almindelig kogebog.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning